Aktualności Europa

Francja - nowe przepisy dotyczące wykrywania obecności narkotyków we krwi

Od 1 grudnia 2014 roku w niżej podanych regionach Francji w ramach eksperymentu testy krwi wykrywające obecność narkotyków w organizmie zostaną zastąpionę poprzez test śliny przeprowadzany przez policję podczas kontroli drogowej, a próbki zostaną przesłane bezpośrednio do laboratorium. Regiony Francji, w których będą obowiązywać powyższe przepisy to: Alpes Maritimes (06), Dordogne (24), Gironde (33), Ile-et-Vilaine (35), Loire-Atlantique (44), Moselle (57), Nord (59), Haute-Savoie (74), Yvelines (78) et Paris (75).

(OTA, lis2014)


A u s t r i a - plakietki ekologiczne dla samochodow ciężarowych

Od 1 stycznia 2015 roku pojazdy ciężarowe oraz ich naczepy, które będą poruszać się po wyznaczonym terenie w Austrii będą musiały być wyposażone w austriackie etykiety ekologiczne dotyczące klasy emisji spalin (EURO) - będzie można je nabyć na większości parkingów oraz na stacjach diagnostycznych w Austrii (koszt około 2,50 euro). Za brak etykiety określającej klasę emisji spalin będą nakładane kary od 2180 EUR. Na etykiecie należy podać odpowiednią klasę emisji spalin pojazdu, wpisać pozostałe dane (ostatnie 6 cyfr numeru pojazdu, klasę pojazdu i rodzaj napędu).
(PSPD Gdynia, HGA.at, paź014)


F r a n c j a - Ecotaxe
Ecotaxe - wprowadzenie podatku ekologicznego Ecotax dla pojazdów ciężarowych zostało zawieszone do chwili ukazania się nowego rozporządzenia.

(OTA, paź.2014)

H i s z p a n i a - Madryt - strefy zakazu ruchu pojazdów

W dbałości o świeże powietrze w dzielnicach  mieszkalnych (APR)burmistrz Madrytu powiększył od 01.01.2015 strefę centrum Madrytu  zamkniętą dla ruchu samochodowego. Tymi dzielnicami są: Palacio i Sol. Wyjątkiem będą pojazdy  komunikacji publicznej i pojazdy mieszkańców tych dzielnic.Pojazdy prywatne nierezydentów będą mogły poruszać się tylko wzdłuż tras wyznaczonych przy bulwarach. Motocykle nierezydentów zostaną częściowo zwolnione  tj. będą mogły poruszać się w godzinach 7,00 -22,00.Następnymi dzielnicami zamkniętymi dla ruchu samochodów, przed majem 2015, będą Universidad i Justicia.
(OTA, paź.2014)


S z w e c j a

Ważne!!! Od 2014 Szwecja zaczyna wprowadzać opłaty drogowe dla samochodów osobowych. W pierwszej kolejności wprowadzono opłatę za przejazd obwodnicą  Motali (droga nr 50 w Szwecji centralnej),która wynosi  5 SEK. Będzie też płatny przejazd obwodnicą Sundsvall (droga E4 w Szwecji północnej) w wysokości 9 SEK, pod warunkiem, że zostanie otwarta w październiku 2014 r.
(OTA, lip014)
 

Ł o t w a

Od 01.07.2014 została wprowadzona opłata za korzystanie z dróg głównych dla pojazdów bądź zespołów pojazdów o dmc powyżej 3500 kg wykonujących przewóz towarów lub przeznaczonych do tego celu.
Szczegółowe informacje o warunkach zakupu i cenach a także mapka płatnych odcinków drogowych  (w jęz.angielskim) są dostępne na stronie:
http://www.lvvignette.eu

(AMB.ZMPD, lip014)

N i e m c y

Od 1 lipca 2014 posiadanie kamizelki bezpieczeństwa (odblaskowej) będzie obowiązkowe dla kierowców i pasażerów samochodów osobowych. Kamizelki winny być używane, zarówno w dzień jak i w nocy, przez kierowcę bądź pasażera w przypadku wyjścia z pojazdu (np.awaria pojazdu) w terenie niezabudowanym, na autostradach i drogach ruchu szybkiego.
(OTA, cze014)

N i e m c y

Podróżując po Niemczech samochodem od 1 maja 2014 roku i łamiąc zasady ruchu drogowego należy nastawić się na wyższe koszty sankcji finansowych. Wiele wykroczeń będzie kosztowało w wyniku reformy punktowej nawet o +50% więcej. Przykładowo rozmowa telefoniczna prowadzona za kierownicą samochodu poprzez używanie telefonu komórkowego jest karana od 1 maja 2014r. karą o wysokości 60 Euro, co stanowi podwyżkę kary o +20 Euro.
 Uchwalona w Niemczech reforma (tzw. Punktereform) wprowadza od 1 maja 2014 roku nowe zasady przydzielania kierowcom punktów karnych za złamanie przepisów ruchu drogowego. Całkowita liczba punktów powodujących cofnięcie prawa jazdy to 8. I tak, kierowca, który otrzymał 4-5 punktów otrzymuje upomnienie i zgłasza się dobrowolnie na kurs prawa jazdy; kierowca z 6-7 punktami otrzymuje ostrzeżenie i nakaz odbycia kursu prawa jazdy a kierowcy z 8 i punktami karnymi prawo jazdy zostanie odebrane. System gradacji punktów zostanie zmieniony, drobne wykroczenia, jak np. odnoszące się do oznakowania, środowisko nie będą rejestrowane w punktacji Flensburg.

(OTA, kwie2014)

H i s z p a n i a

W Hiszpanii zostały wprowadzone nowe przepisy dotyczące oznaczeń pojazdów campingowych lub zestawów pojazdów (pojazd + przyczepa campingowa/przyczepa), których łączna długość przekracza 12 m.
Dozwolone wymiary pojazdu:
- wysokość  - 4 m
- szerokość – 2,55 m
- długość:
> samochód + przyczepa campingowa/przyczepa – 18,75 m
> przyczepa campingowa, przyczepa, pojazd silnikowy – 12,00 m
W przypadku gdy samochód campingowy lub zestaw pojazdów (samochód+ przyczepa campingowa) przekracza 12 m długości to samochód campingowy lub przyczepa campingowa musi być wyposażona w 1 lub 2 żółte naklejki odblaskowe umieszczone z tyłu (1 naklejka o wymiarach 130X25 cm lub 2 naklejki o wymiarach ok. 50x25 cm). Naklejki są dostępne w sklepach z akcesoriami samochodowymi. Przepis dotyczy zarówno pojazdów hiszpańskich jak i zagranicznych
.

(OTA, 04.04.2014)

Wielka Brytania

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. w Wielkiej Brytanii wprowadzona została nowa, oparta na rozliczeniu czasowym oplata dla użytkowników pojazdów ciężarowych o masie od 12 ton
i więcej. Opłata za każdy pojazd ciężarowy wynosi od 1,70£ do 10£ dziennie (85£ i 1000£ rocznie)  w zależności od typu pojazdu, liczby osi i wagi. Można płacić osobno za każdy dzień, lub zaoszczędzić pieniądze płacąc z góry za tydzień, miesiąc lub rok.
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.northgate-ispublicservices.com/where-we-work/UK-HGV-Road-User-Levy/polskim
(OTA, ZMPD, kwie 014)

S ł o w e n i a

Winietki dla pojazdów kat. 2A. Wszystkie pojazdy campingowe (campery) o dozwolonym maksymalnym ciężarze nieprzekraczającym 3,5 tony bez względu na wysokość liczoną przy przedniej osi (tj. do 1,30 m i powyżej 1,30 m) są automatycznie zaliczane do kategorii 2A a ich kierowcy winni zakupić winietkę przeznaczoną dla tej kategorii.
(Dars, OTA, mar014)

F r a n c j a  / W ł o c h y

W nocy od godz.10,oo dnia 17 marca do godz.06,oo dnia 18 marca 2014 tunel Mont Blanc zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu.
(OTA, 07.03.2014)

 

B o ś n i a  i  H e r c e g o w i n a

Bośnia i Hercegowina – ostrzeżenie dla podróżujących
W związku z eskalacją protestów społecznych (wielotysięczne manifestacje, starcia z policją, niszczenie mienia publicznego, itp.) m. in. w Tuzli i Sarajewie oraz innych aglomeracjach miejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim planującym w najbliższych dniach pobyt w Bośni i Hercegowinie zachowanie szczególnej ostrożności oraz unikanie udziału w zgromadzeniach publicznych.
(MSZ, 07.02.2014)

 

N i e m c y

Z dniem 01.02.2014 w Dreźnie została wprowadzona opłata uzdrowiskowa w wysokości 1,30 Euro/osobę/dzień. Dzień przyjazdu i wyjazdu liczony jest jako 1 dzień. Opłatę pobiera się ostatniego, najpóźniej jednak 30.kolejnego dnia pobytu. Do uregulowania opłaty uzdrowiskowej zobowiązani są z reguły wszyscy goście, którzy korzystaja z noclegu w Dreźnie. Obowiązkowi opłaty nie podlegają osoby korzystające z prywatnych noclegów u rodziny, w szpitalach i domach opieki oraz dzieci niepełnoletnie. Od gości, przebywających dłużej niż 30 dni w tym samym, oplaty uzdrowiskowej nie pobiera się od 31.dnia pobytu. Szczegółowe informacje na stronie www.dresden.de/kurtaxe 
(Rada Drezna, lut014)

N i e m c y

Od 01.01.2014 w Berlinie wprowadzony został 5% podatek miejski od noclegów. Podatek obowiązuje we wszystkich hotelach, pensjonatach, kwaterach prywatnych, na kempingach, itp.
(OśrNiem.,sty014)

 

S z w a j c a r i a

Od dnia 01.01.2014  jazda z włączonymi światłami mijania lub dziennymi jest obowiązkowa przez 24h
(TCS,sty014)

 

N i e m c y

Od 1 lipca 2014 zostanie wprowadzony obowiązek posiadania kamizelki bezpieczeństwa (odblaskowej) przez kierowców i pasażerów samochodów osobowych. Kamizelki winny być używane, zarówno w dzień jak i w nocy, przez kierowcę bądź pasażera w przypadku wyjścia z pojazdu (np.awaria pojazdu) w terenie niezabudowanym, na autostradach i drogach ruchu szybkiego.
(ADAC, sty014)

 

T u r c j a

Z dniem 10 kwietnia 2014 wizę będzie można otrzymać tylko drogą elektroniczną. Wnioskodawca, po wejściu na stronę http://www.evisa.gov.tr​​, wypełnia wymagane informacje i po zatwierdzeniu wniosku dokonuje płatności online i pobiera swoją e-Visę. E-wiza jest ważna tylko wtedy, gdy celem podróży jest turystyka lub biznes. W innych celów, takich jak nauka i praca, wymagana jest regularna wiza wydana  przez ambasadę lub konsulat turecki.
W przypadku przedłużenia pobytu na podstawie wizy turystycznej należy liczyć się przy wyjeździe z koniecznością wniesienia kary pieniężnej w wysokości zależnej od przedłużenia czasu pobytu, nie mniejszej jednak niż 100 USD, oraz zakazem ponownego wjazdu do Turcji przez okres równy okresowi nielegalnego pobytu na terenie Turcji. W skrajnych przypadkach, np. przedłużenia pobytu o parę miesięcy, możliwa jest również deportacja (na koszt osoby deportowanej) oraz zakaz wjazdu do Turcji na czas nieokreślony. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe to Turcji wynosi 6 miesięcy, przy czym zasada ta nie jest ściśle przestrzegana w przypadku turystów w grupach zorganizowanych (mających opłacone wcześniej świadczenia na czas pobytu i bilet powrotny na określony dzień). Paszport nie może wzbudzać podejrzeń co do jego autentyczności.
(OTA, sty014)

 

S ł o w a c j a

Ważne dla podróżujących z przyczepą lub kamperem przez Słowację
Od stycznia 2014 dla samochodów osobowych z przyczepami*), gdzie całkowita masa zespołu pojazdów (samochód ciągnący + przyczepa) przekracza 3,5 tony obowiązują 2 winietki:
•    winietka na pojazd ciągnący (samochód)
•    winietka na pojazd ciągniony (przyczepa)
Winietki na przyczepy:
•    kat.01 - do 750 kg włącznie, i
•    kat.02 - od 750 kg do 3,5 ton włącznie
*)przyczepy nietowarowe tj. campingowa, pod łódź itp.
Obydwie winietki nakleja się na pojazd ciągnący.
Samochody kempingowe (kampery do 3,5 tony lub powyżej 3,5 tony) obowiązuje posiadanie 1 winietki na samochód
.
(sty014,SCT-Slovakia Travel)

 

Ł o t w a


Z dniem 1 stycznia 2014 Republika Łotewska dołącza do klubu krajów waluty EURO. Kurs wymiany będzie wynosił około 0,70 łata za euro.
(OTA, gru2013)

 

 

S ł o w e n i a

Z dniem 01.12.2013 ulegają zmianie opłaty oraz kategoryzacja pojazdów.

Kategoria 1
Jednośladowe pojazdy silnikowe

Kategoria 2A
Samochody osobowe, campingowe i 2-śladowe pojazdy silnikowe o maksymalnej wysokości nad pierwszą osią 1,30 m, których maksymalny dozwolony ciężar nie przekracza 3.500 kg z przyczepą lub bez przyczepy

Kategoria 2B
2-śladowe pojazdy silnikowe o wysokości nad pierwszą osią powyżej 1,30 m lub więcej, których maksymalny dozwolony ciężar nie przekracza 3.500 kg z przyczepą lub bez

Kategoria pojazdu

Winietka tygodniowa

Winietka miesięczna

Winietka roczna

Kategoria 1

7,50

30,00

55,00

Kategoria 2A

15,00

30,00

110,00

Kategoria 2B

40,00

80,00

220,00

Autostrada A4 Maribor (Slivnica) – Hajdina – Draženci – Gruškovje – granica z Chorwacją.
Odcinek ww. autostrady DraženciGruškovje nadal jest nadal w budowie. Ukończenie odcinka jako autostrady nie jest planowane w 2014 roku.

(DARS SLO, paź.2013)

 

S z w a j c a r i a

Tunel St.Gotthard – ważne dla osób mających zamiar korzystać. we wrześniu, z drogi krajowej A2.
Z powodu prac konserwacyjnych tunel będzie zamykany nocą w godzinach 19h30 – 05h00 w dniach:
09 – 12.09; 16 – 19.09; 23 – 26.09.2013
W tych okresach ruch będzie kierowany przez  przełęcz  St.Gotthard. Z przejazdu przełęczą wyłączone są ciężarówki z przyczepami lub naczepami oraz pojazdów o dmc powyżej 40 ton.

(OTA, sie013)

C h o r w a c j a

Tunel S.Ilija znajdujący się na  drodze Zagvozd - Baska Voda i będący łącznikiem do A1  został już otwarty dla ruchu. Poza jezdniami dla samochodów posiada również ciągi dla pieszych i pojazdów ratowniczych.  Prędkość w tunelu jest ograniczona jest do 80 km/h. Przejazd tunelem jest płatny.
(Hrvatske autoceste d.o.o. lip.013)
 

B i a ł o r u ś

Z dniem 1 lipca 2013 zostaje wprowadzony elektroniczny system poboru opłat, który początkowo obejmie 815 km dróg na następujących odcinkach:
M-1/E30 Brześć (Kozłowiczi) – Mińsk – Redki (gran.rosyjska) – (609 km)
M-2 Mińsk – lotnisko Mińsk (27 km)
M-3 Mińsk – Witebsk (32 km)
M-4 Mińsk – Mohylew (58 km)
M-5/E271 Mińsk - Gomel (44 km)
M-6/E28 Mińsk – Grodno – Bruzgi (gran.polska)
System poboru opłat będzie obowiązkowy dla kierowców następujących pojazdów:
- pojazdów samochodowych zarejestrowanych poza granicami krajów Unii Celnej (Republika Białorusi, Federacja Rosyjska, Kazachstan) o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony;
- pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (pojazdy ciężarowe, autobusy).
Pojazdami zwolnionymi od wnoszenia opłat są skutery, motocykle oraz  pojazdy z pomocą humanitarną dla mieszkańców Republiki Białorusi i innych krajów.
Od czerwca można dokonywać rejestracji w białoruskim systemie BelToll poprzez stronę
internetową www.beltoll.by
Kaucja za urządzenia pokładowe BelToll służące do pobierania za opłat za przejazd po płatnych białoruskich drogach wynosi:
- 20 euro dla samochodów o masie do 3,5 t
- 50 euro dla samochodów o masie powyżej 3,5 t.
Wysokość opłat za przejazd została już określona; w zależności od dmc środka transportu i liczby osi będzie wynosić od 0,04 do 0,12 euro za 1 km.
(cze013, ZMPD, Bamap, Amb.Białorusi)

W ę g r y

Węgry - opłata elektroniczna. Z dniem 1 lipca 2013 r., wchodzi w życie elektroniczny system opłat drogowych dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. System o nazwie HU-GO zostanie wprowadzony na wyznaczonych odcinkach dróg (w sumie na 6513 km).
Kategorie oparte są na liczbie osi pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony: J2 kategorii dla pojazdów o 2 osiach, J3 z 3 osiami i J4 z 4 lub więcej osi.
Tabela o cenach (HUF (forint) za km) (w zestawie VAT, więc ceny brutto):

Kategoria środowiskowa

J2

J3

J4

Autostrada

Główna droga

Autostrada

Główna droga

Autostrada

Główna droga

(≥ EURO III.)

42,42

18,05

59,52

31,24

86,70

54,08

B (EURO II.)

49,90

21,23

70,02

36,75

108,38

67,60

C (EURO I.)

57,39

24,41

80,52

42,26

130,06

81,12

Z systemu HU-GO można korzystać poprzez:
a) urządzenie pokładowe, lub
b) wykupienie biletu relacyjnego
Należy pamiętać, że bez rejestracji u operatora można kupić tylko zezwolenie na użytkowanie drogi (bilet relacyjny). Rejestracja w systemie przewidziana jest od 24.06.2013 na portalu obsługi klienta www.hu-go.hu i na wyznaczonych POS-tach.

(motorway, 20.06.013)

B u ł g a r i a - R u m u ni a
Most graniczny na Dunaju Calafat (RO) – Vidin (BG)
Most graniczny został oficjalnie oddany do ruchu w czerwcu 2013. Most o długości 1,7 km, poza linią kolejową, posiada po 2 pasy ruchu w każdym kierunku dla samochodów oraz pasy dla pieszych i rowerzystów. Korzystanie z mostu jest płatne:
- samochód osobowy – 6 Euro
- samochód ciężarowy – od 25 do 37 Euro
- rowerzysta, pieszy – bezpłatnie.
(OTA, cze013)

 

A u s t r i a

W związku z oddaniem do ruchu drugiego przejazdu w tunelu Pfänder z dniem 04.07.2013 został zniesiony obowiązek posiadania dodatkowej winietki „korytarzowej” dla pojazdów do 3,5 tony.
Tunel będzie przejezdny drogami:
- A14 na trasie Horbranz – Hohenems, i
- L190 na trasie Bregenz - Lochau

Powyższe drogi objęte są obowiązkiem posiadaniem czasowej winietki (10-dniowej, 2-miesięcznej lub rocznej).
(Asfinag, cze013)

C h o r w a c ja
Przepraszamy, za błędną informację, ale z powodu licznych protestów tunel S.Ilja (łączy miejscowość Baska Voda z A1) nie został jeszcze dostępniony dla ruchu.
(Novosti Dalmacija, 28.06.2013)

 

W ę g r y

W związku z podwyższenie poziomu wód w Dunaju i oczekiwanym stanem kulminacyjnym w poniedziałek rano (10.06.2013) część dróg jest zamknięta dla ruchu. Największe zagrożenie powodzią występuje na odcinkach Győr–Moson-Sopron i Komárom-Esztergom oraz w niektórych dzielnicach Budapesztu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: www.kozut.hu (Public Roads Management Co.) i www.met.hu (National Meteorology Service of Hungary)
(MAK, cze013)

C z e c h y

Modernizacja autostrady D1 między Prahą i Brnem.

W maju rozpoczęła się modernizacja autostrady D1 między Prahą i Brnem, która potrwa do 2020 roku. W związku ze związanymi z tym faktem utrudnieniami w podróży kierowcy winni zwracać uwagę na tablice informujące o objazdach.

(UAMK, cze013)

 

C z e c h y

Zagrożenie powodziowe
W związku z zagrożeniem powodziowym w wielu rejonach Republiki Czeskiej, w szczególności w województwach pilzneńskim, usteckim, libereckim, karlovovarskym, stredoceskim i jihoceskim - Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim ograniczenie podróży. W przypadku rozpoczęcia podróży należy się liczyć z objazdami. Władze czeskie zalecają objazd Pragi i nie wjeżdżanie do miasta.Burmistrz Pragi zaleca, ze względu na zagrożenie powodziowe oraz ograniczenia w ruchu, o nie wjeżdżanie do miasta do ustabilizowania się sytuacji w mieście. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim przebywającym na terenie Republiki Czeskiej stosowanie się do wszelkich zaleceń władz.
Aktualne informacje na temat sytuacji w Pradze są dostępne na stronie: http://www.praguewelcome.cz/en/praguewelcome/news/542-flood-threat-update.shtml
(MSZ, OTA 03.06.2013)
 
Austria
Zagrożenie powodziowe
Sytuacja powodziowa w Austrii uległa dalszemu pogorszeniu. Dotyczy to przede wszystkim krajów Dolnej i Górnej Austrii. Sytuacja w Salzburgu oraz w Tyrolu uległa nieznacznej poprawie jednakże służby kryzysowe informują o braku połączeń kolejowych i, po części drogowych pomiędzy Salzburgiem a Tyrolem spowodowanych powodzią w Bawarii. Mogą zaistnieć istotne utrudnienia w tranzycie drogowym z Czech przez terytorium Dolnej Austrii w kierunku południowo-zachodnim. Szereg dróg w tym regionie jest zamkniętych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim przebywającym na terenie Austrii stosowanie się do wszelkich zaleceń władz oraz unikanie podróży w regionach objętych powodzią.
(MSZ. 03.06.2013)
 

T u r c j a

Wyjeżdżający do Turcji w celach turystycznych lub służbowych mają możliwość zakupu wizy na granicy lub w systemie elektronicznym: www.evisa.gov.tr.  System tradycyjnego składania podań o wizę w konsulatach tureckich zostanie utrzymany do 2014 roku.

(OTA, MSZ, maj 2013)

 

F r a n c j a

W lipcu 2013 zostanie wprowadzony podatek ekologiczny ECOTAX dla pojazdów ciężarowych. Ecotax będzie miał zastosowanie dla wszystkich francuskich i zagranicznych pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t.
Na wszystkich krajowych oraz lokalnych drogach zostanie naliczony Ecotax. Istniejące drogi płatne będą wyłączone z Ecotax. Wysokość stawki jest obecnie szacowana na ok. 12 centów za kilometr. Stawki będą określane przez Rząd francuski. Stawka zależy również od danych rejestracyjnych pojazdu, takich jak liczba osi czy klasa emisji Euro.
Harmonogram wprowadzania poboru podatku Ecotax
• 20 kwietnia 2013 à rozpoczęcie etapu testowego i wprowadzenie opłat w Alzacji
• 20 lipca 2013 à rozszerzenie na sieć dróg krajowych I lokalnych
Podatek nie będzie naliczany przy przejazdach przez bramki istniejące na obecnych drogach płatnych. Wirtualne stacje naliczania opłat będą umieszczone co 3-4 kilometry. Wymagane jest zastosowanie specjalnego OBU (urządzenia pokładowego). To urządzenie rejestruje współrzędne GPS oraz dane pojazdu, na podstawie których otrzymuje się fakturę.

(OTA, Transpass, lut013)


U k r a i n a

Od 15.04.2013 używanie świateł mijania będzie obowiązkowe przez 24h w okresie od 1 października do 30 kwietnia.
(OTA, lut013)


F r a n c j a

Alkoholotesty

W związku ze zrozumieniem trudności w zaopatrzeniu się kierowców w alkomaty (etylotesty) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Francji odroczyło bezterminowo karanie kierowców za ich brak w wyposażeniu pojazdów.

http://www.service-public.fr/actualites/002384.html
(OTA, sty013)

W ę g r y


W połowie stycznia oddano do ruchu 30-kilometrowy odcinek autostrady M3 z Nyiregyhaza do Vaja.
(motorway.hu)


F r a n cj a


Obowiązek używania kamizelki odblaskowej przez motocyklistów i ich pasażerów został uchylony.
(OTA, sty013)


Przypomnienie o kamizelce odblaskowej

Obowiązek posiadania i używania kamizelki odblaskowej przy opuszczaniu pojazdu poza terenem zabudowanym zwłaszcza na autostradach i drogach ekspresowych.
Od 01.01.2013 obowiązek używania kamizelek przez motocyklistów (kierowca+pasażer).

(OTA, gru012)

S ł o w a c j a
W okresie od 01.11.2012 do 15.06.2013  szlaki wysokogórskie w Słowackich Tatrach są zamknięte dla turystów. Zakaz wstępu dotyczy wszystkich wysokogórskich szlaków turystycznych powyżej schronisk.

Dla turystów w okresie zimowym udostępnione są szlaki prowadzące do wszystkich schronisk wysokogórskich oprócz Chaty pod Rysami 2250 m n.p.m. Razem w okresie od 01.11. do 15.06. w Tatrzańskim Parku Narodowym i Pienińskim Parku Narodowym do dyspozycji turystów jest około 600 km szlaków górskich z całkowitej liczby 746 km.
O zamknięciu szlaków informują tablice informacyjne. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat.

Dodatkowo w sezonie zimowym, jeżeli nie ma dużej pokrywy śnieżnej, otwartych jest 8 szlaków dla osób niepełnosprawnych – na wózkach inwalidzkich /łącznie ponad 31 km tras/. Szlaki są również idealne do spacerów z małymi dziećmi. Chodzi o następujące trasy turystyczne: na Popradske Pleso, na Hrebienok /Siodełko/, do Bobrowieckiej i Cichej Doliny w Zachodnich Tatrach, na Zverovkę, przez Roháčską Doliną do Ťatliakovej Chaty, do Doliny Białej Wody i Jaworowej Doliny w Tatrach Bielskich i w Przełomie Dunajca.

Szlaki turystyczne dla niepełnosprawnych oznakowane są piktogramem – wózkiem inwalidzkim. Budową chodników zajmują się Słowackie Lasy Państwowe Tatrzańskiego Parku Narodowego (www.lesytanap.sk) wspólnie z firmą Hartmann-Rico, która jest producentem i dystrybutorem sprzętu dla niepełnosprawnych oraz środków higienicznych. Projekt realizowany jest pod hasłem - „TATRY BEZ BARIER”.
(Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce, październik 2012)


W ł o c h y
 

Z dniem 01.01.2013 zostanie wprowadzona opłata za przejazd drogą z Bormio do Gomagio przez przełęcz Stelvio. Kierowcy samochodów osobowych i motocykli będą zobowiązani wykupić winietkę „Green Pass” w cenie 10 EUR/tydzień. Rowery i samochody z napędem elektrycznym zostaną wyłączone z opłaty.

(OTA sie012)

T u r c j a

Na moście Fatih Sultan Mehmet łączącym Europę z Azją w okresie od 25 lipca do połowy września 2012  trwają prace remontowe. Z tego powodu należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu.
(OTA, lip012)


S e r b i a

Trwają prace remontowe autostrady E75 wewnątrz  Belgradu. Z racji tworzących się korków kierowcy proszeni są o korzystanie z drogi alternatywnej na obwodnicy Belgradu. Droga oznaczona jest tablicami z napisem <<TRANZIT>>
(OTA, lip012)Wielka Brytania - Londyn


W okresie Igrzysk Olimpijskich sieć dróg zarezerwowanych dla sportowców, delegacji oficjalnych i mediów wyniesie ok.45 km(30 mil). Wydzielone pasy ruchu, oznaczone symbolem Igrzysk zostana zarezerwowane w okresie od 25 lipca do 12 sierpnia w godzinach 06h00 – 24h00.
Pas ruchu na autostradzie M4 łączącej lotnisko Heathrow z centrum Londynu będzie zarezerwowany dla ruchu olimpijskiego od 16 lipca 2012.Kierowcy, którzy nie będą przestrzegać oznaczenia będą karani 130 GBP mandatem
Szczegóły dotyczące transportu publicznego i schematów  ulic w okresie Igrzysk Olimpijskich są dostępne na stronach:

Z dniem 01.01.2013 zostanie wprowadzona opłata za przejazd drogą z Bormio do Gomagio przez przełęcz Stelvio. Kierowcy samochodów osobowych i motocykli będą zobowiązani wykupić winietkę „Green Pass” w cenie 10 EUR/tydzień. Rowery i samochody z napędem elektrycznym zostaną wyłączone z opłaty.
(OTA, sie012)

http://www.tfl.gov.uk/gettingaround/london2012/21677.aspx

http://www.tfl.gov.uk/corporate/projectsandschemes/18196.aspx

(OTA, lip012)

- - -

W Londynie została wprowadzona  Strefa Małej Emisji  Spalin (Low Emission Strefa - LEZ).
Niektóre kategorie pojazdów z napędem diesla, z rejestracją Wielkiej Brytanii bądź zagraniczną  musi spełniać normy emisji spalin lub zapłacić podatek w wysokości do 200 GBP/dzień za wjazd do strefy LEZ. Oprócz pojazdów komercyjnych, ograniczenia dotyczą również samochodów campingowych i  camperów  o dmc powyżej 2,5 ton, pickupów i samochodów dostawczych powyżej 1.205 ton i mikrobusów powyżej 8 miejsc siedzących, poza miejscem kierowcy. Pojazdy z zagraniczną rejestracją, które spełniają normy emisji muszą pasować winny zarejestrować się w Transport for London przed rozpoczęciem jazdy w terenie, aby uniknąć płacenia taksy.Rejestracja jest bezpłatna, można ją wypełnić za pośrednictwem poczty elektronicznej i trwa około 10 dni. LEZ nie dotyczy samochodów  osobowych i motocykli, niezależnie od miejsca ich rejestracji.
Kierowcom wszystkich pojazdów zaleca się korzystać z Vehicule Checker dostępnego na stronie internetowej:
http://www.tfl.gov.uk/roadusers/default.aspx
(OTA, cze012)


S ł o w a c j a

Sezon letni w Regionie Wysokich Tatr.
Turyści, którzy przyjadą samochodem lub przylecą samolotem Eurolotu z Gdańska/Warszawy do Popradu w słowackie Tatry i zakwaterują się w partnerskich hotelach, pensjonatach i kwaterach prywatnych w Tatrach otrzymają bezpłatnie tatrzańską kartę zniżek Tatry card. Tatry Card służy jednocześnie jako bilet podróżny na Tatrzańską kolej elektryczną oraz Kolej zębatą kursującą po całych Tatrach Wysokich. Goście mogą dzięki Tatry card bezpłatnie podróżować w trakcie całego pobytu po słowackich Tatrach. Tatrzańskie koleje łączą wszystkie najważniejsze miejscowości turystyczne w Tatrach i kursują z Popradu do Smokowca-Tatrzańskiej Łomnicy-Strbskie Pleso i ze Strby na Strbskie Pleso. 
Więcej informacji o Wysokich Tatrach na stronie
www.vt.sk 
(Słowackie Centrum Turystyki, 21.06.2012)


A u s t r i a


Autostrada A10

Autostrada A10 (Salzburg - Villach) została zamknięta dla ruchu na odcinku Altenmarkt - St.Michael. Przyczyną zamknięcia jest obsuwanie się terenu. Pojazdy lekkie (samochody osobowe) mogą korzystać z drogi B99. Szczegóły na stronie:

http://www.oeamtc.at/verkehrsservice/output/html/a10_uebersicht.html

Tunel Karawanken

W okresie 23.06 - 01.09.2012, w soboty w godzinach 05h00 - 12h00, tunel będzie nieprzejezdny dla samochodów powyżej 7,5 tony przewożących towary. 
(OTA, cze012)

 

 

C z e c h y

Pod koniec kwietnia został oddany do użytku 8-kilometrowy odcinek drogi ruchu szybkiego R6 między Sokolov a Nove Sedlo. Na całej trasie R6 Cheb/Eger - Karlovy Vary obowiązuje posiadanie winietki.
(ADAC, cze012)


S e r b  i a
 

Obwodnica Belgradu
Został już oddany do ruchu nowy zachodni odcinek obwodnicy Belgradu (z Batajnicy do Dobanovci) co pozwoli poruszającym się po E75 ominąć centrum Belgradu. Również na południowej części obwodnicy został oddany do ruchu tunel Strazevica.

(OTA, maj 2012) 


 - - -

Począwszy od 01.01.2012 obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce będzie obejmowało również terytorium Serbii. Od tej daty kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce, podróżując po terytorium Serbii nie będą musieli legitymowac sie Zieloną Kartą. Na zasadzie wzajemności również posiadacze pojazdów zarejestrowanych w Serbii podróżując po Polsce nie będą musieli legitymować się Zieloną Kartą.
(Kom.TUiR Warta)F r a n c j a

Alkomat
Z dniem 01.07.2012 wchodzą w życie przepisy, wg których wszyscy kierujący pojazdami silnikowymi (za wyjątkiem motorowerów) na terenie Francji (w tym kierowcy pojazdów z rejestracją zagraniczną) będą zobowiązani do posiadania przy sobie alkomatów. Od 01.11.2012 brak alkomatu będzie karany mandatem w wysokości 11 Euro. Od końca 2011 roku wszystkie bary i dyskoteki działające w nocy posiadają czynne i ogólnie dostępne alkomaty, z których można skorzystać przed wejściem do samochodu.

(OTA, marzec '012)
W ł o c h y - M e d i o l a n 

 

Od 16.01.2012 dla pojazdów silnikowych (za wyjątkiem motorowerów, motocykli i pojazdów elektrycznych) wjeżdżających do centrum miasta została wprowadzona opłata miejska. Nosi ona teraz nazwę "Area C pass" i obejmuje strefę "Cerchia dei Bastioni". Opłata, w wysokości 5 Euro/dzień, jest pobierana od poniedziałku do piątku w godzinach 7h30 -19h30. Płatności można dokonać w momencie wjazdu do strefy lub dzień wcześniej w kioskach z prasą, dystrybutorach automatycznych Intesa Sanpaolo i parkometrach .
(OTA, Commune di Milano, styczeń 2012)


C z e c h y,  S ł o w e n i a

Korytarz bezpieczeństwa

Od 01.01.2012 na autostradach i drogach ekspresowych, w przypadku zatłoczenia drogi, obowiązuje ustąpienie z pasa środkowego i utworzenie korytarza dla pojazdów ratowniczych. I tak kierowcy pojazdów poruszających się prawą stroną drogi muszą jeszcze bardziej zjechać na prawą stronę a kierowcy jadący lewą stroną jeszcze bardziej w lewo aby pojazd ratowniczy np.karetka pogotowia, mogła bez przeszkód dotrzeć na miejsce zdarzenia. Należy pamiętac przy tym o zachowaniu bezpiecznej odległości między pojazdami.
(OTA, styczeń 2012)


W ę g r y 

Z dniem 01.01.2012 zostają zniesione 4-dniowe winietki opłat drogowych. Będzie można nabywać winietki 1-dniowe dla pojazdów kategorii D2, D3 i D4 oraz winietki 1-tygodniowe, 1-miesięczne i 1-roczne dla pojazdów kategorii D1, D2, D3 i D4. Dla motocykli została ustalona winietka 1-tygodniowa w cenie 1488 HUF.
(
MAK, gru011)
 

 

A u s t r i a

Korytarz bezpieczeństwa

Od 01.01.2012 na autostradach i drogach ekspresowych, w przypadku zatłoczenia drogi, obowiązuje ustąpienie z pasa środkowego i utworzenie korytarza dla pojazdów ratowniczych. I tak kierowcy pojazdów poruszających się prawą stroną drogi muszą jeszcze bardziej zjechać na prawą stronę a kierowcy jadący lewą stroną jeszcze bardziej w lewo aby pojazd ratowniczy np.karetka pogotowia, mogla bez przeszkód dotrzeć na miejsce zdarzenia. Niestosowanie się do tego przepisu karane będzie mandatem w wysokości od 72 do 2180 Euro.
(OAMTC/OTA, grudzień 2011)

D a n i a

Dania, w ramach ochrony środowiska, z dniem 1 listopada 2011 wprowadziła obowiązek posiadania winiety ekologicznej EcoSticker przez wszystkie autokary i ciężarówki z rejestracją zagraniczną. Dotyczy to pojazdów,  które chcą się poruszać w strefach ograniczonego ruchu największych miast duńskich tj.Kopenhagi, Aarhus, Odense i Aarlborg. Bliższe informacje na stronie: http://ecosticker.applusbilsyn.dk/en/ 

(październik 2011, Green Zones, EU)

W ę g r y

Uwaga: Wysokość mandatów pobieranych na miejscu waha się w przedziale 10.000 - 300.000 HUF. Mandat można też uregulować na poczcie w ciągu 30 dni od jego wystawienia lub kartą kredytową.
W przypadku odmowy uregulowania mandatu policja ma prawo zarekwirować pojazd do czasu jego opłacenia. Kierowcy są o tym informowani na piśmie (ulotki są zredagowane w jęz. węgierskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim). Władze węgierskie podają kierowcom adres parkingu gdzie pozostanie samochód; należy też za pokwitowaniem przekazać władzom dokumenty rejestracyjne pojazdu. W przypadku nieuregulowania mandatu władze węgierskie przekazują dokumenty władzom kraju kierowcy. 

(MAK, lipiec 2011)
- - - 
Dla pojazdów do 3,5 tony i autokarów do 12 ton winietki "elektroniczne" obowiązują na autostradach: 
M1 Budapeszt - Hegyeshalom
M3 Budapeszt - Gorbehaza w kierunku Miszkolca wsch.
M5 Budapeszt - Kiskunfelegyhaza
M6 Erd - Dunaujvaros - Pecs
M7 Budapeszt - jez.Balaton - Letenye
oraz
M43  o długości 33,7 km (bezpłatna dla pojazdów kat.D1 na odcinku pomiędzy M5 a drogą nr 5)

(kwiecień 2011)


E s t o n i a

O dnia 01.01.2011 Estonia zmienia swoją walutę (korony estońskie) na EURO. Przez 6 miesięcy banki będą dokonywały wymiany koron na EURO bez pobierania prowizji. Płatności dokonywane kartami kredytowymi/płatniczymi również będą realizowane w EURO. Ceny w sklepach będą podawane zarówno w koronach jak i w EURO.
(OTA, gru2010)


W ł o c h y

Tunel MUNT LA SCHERA (strefa wolnocłowa) łączący Livigno (Włochy) z Zernez (CH, region Grisons) do dnia 18.12.2010 jest czynny w godzinach 10-16 w kierunku Livigno oraz w godz.5-8 i 17-24 przy wyjeździe z Livigno. W okresie 18.12.2010 - 24.04.2011 tunel będzie czynny przez 24h.

R u m u n i a

Przejazd autostradami i drogami jest płatny w formie winietek (rovignette). W październiku 2010 system winietek naklejanych został zastąpiony przez system winietek elektronicznych. Wjeżdżając na teren Rumunii kierowca winien wykupić e-winietkę (e-rovigniette). E-winietki są do nabycia w urzędach pocztowych i na stacjach paliwowych koncernu Petrom, Mol, Rompetrol i w agencjach Scalla, Speedy, Medina i Pasaj. Wykupując e-winietkę kierowca podaje swoje dane oraz dane rejestracyjne samochodum i ilość dni pobytu na terenie Rumunii, które są wprowadzane do bazy danych centrum informacji drogowej Cestrin. Kamery zamontowane wzdłuż dróg i policja drogowa sprawdza tablice rejestracyjne pojazdów. W przypadku niedostatecznego opłacenia taksy drogowej nakłada mandaty w wysokości od 250 do 4500 RON.
Cena e-winietki zależy od typu pojazdu, jego ciężąru, kategorii emisji spalin i okresu pobytu na terytorium. 

(OTA, paź.010)
 

W ę g r y

 

Na Węgrzech rozpoczęto modernizację sieci autostrad i dróg głównych. Dlatego wyjeżdżając na urlop na Węgry należy się liczyć z licznymi utrudnieniami w ruchu i objazdami. Poniżej podajemy drogi i odcinki, na których występują  okresowe trudności z przejazdem.
Autostrady:

M0: zwężone pasy ruchu na skrzyżowaniach z M7 i w Diosd

M1: naprawa szkód popowodziowych w pobliżu Hegyeshalom.

M3: koło Budapesztu remont drogi i zamknięty zewnętrzny pas ruchu

M5: budowa autostrady M43 Szeged-Mako.

M6: remont mostu w pobliżu Tengelic

Na powyższych odcinkach ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Drogi główne:

nr  6: koło Kakasd i Bonyhád: połowa drogi zamknięta ze względu na osuwisko i zatopienia pasa ruchu;

w Mecseknádasd, po lewej stronie zamknięty ze względu na osiadanie nasypu.

nr 11: (Budapest-Wyszehrad-Esztergom) w pobliżu Dömös połowa jezdni jest zamknięta z powodu podmycia

nr 41: (granica Nyíregyháza-Beregsurány/UA) w Vásárosnamény remont mostu przez rzekę Tisa oraz remont drogi Csaroda – Beregsurány

nr 62: (Dunaújváros-Székesfehérvár) budowa mostu w Seregélyes

nr 76: (Balatonszentgyörgy-Zalaegerszeg-Körmend) remont dróg w pobliżu  Alsónemesapáti i Zalaegerszeg. Prace potrwają do połowy listopada br.

nr 86: (Mosonmagyaróvár, Csorna, Szombathely-Rédics) renowacja dróg w  Rédics, Kálócfa i Szeleste – potrwa do końca września br.

Na powyższych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 – 40 km/h. 
(21.07.010, MAK>HU)


S ł o w a c j a

Wg kodeksu drogowego Słowacji uchwyt GPS’u nie może być umieszczony na środku przedniej szyby pojazdu gdyż ogranicza widoczność kierowcy. Ten sam przepis odnosi się do innych urządzeń, których uchwyty są umieszczane na przedniej szybie.
(Kodeks drogowy Słowacji, lip.2010) 

- - -

Caravaning przez Słowację - Nowe winiety na Słowacji  
 

Dla zestawu pojazdu ciagnącego przyczepę kempingową o łącznym tonażu powyżej 3,5 tony wprowadzono  dodatkowe winietki dla samej przyczepy o symbolu O1, O2:
- 7-dniowa - 5 Euro (żółta)
- 1-miesięczna - 10 Euro (pomarańczowa)
Infomujemy, że samochody kempingowe-kampery do 3,5 tony podlegają opłacie tak jak samochody osobowe natomiast samochody kempingowe powyżej 3,5 tony - sę zwolnione z opłaty. 
(źródło: slovakia.travel) 


A u s t r i a

Został już oddany do ruchu odcinek autostrady A5 na trasie Wiedeń - Poysdorf.
(OAMTC, marzec 2010) Winietki opłat drogowych uprawniających do korzystania z sieci dróg zagranicą

 

W związku z wątpliwościami klientów nabywających winietki opłat uprawniających do korzystania z dróg zagranicą uprzejmie informujemy, że przepisy zawarte w rozporządzeniu Min.Infrastruktury w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych  Dz.U. 223 poz.1781 nie odnoszą się do winietek zagranicznych.

Informujemy, że zasady ich sprzedaży nie uległy zmianie i nadal pracownik jednostki ma obowiązek je przedziurkować zgodnie ze wskazaniem klienta.

(PZM-Travel, styczeń 2010)


S ł o w a c j a
 

W dniu 6 grudnia 2009 r. do użytku został oddany ostatni 8 kilometrowy odcinek „tatrzańskiej” autostrady /z tego około 1 km w tunelu/. W związku z tym, trasę z Wysokich do Niskich Tatr o długości około 60 km będzie można pokonać w ciągu niespełna 30 min. Cały odcinek autostrady łączącej regiony Tatry i Liptov od Ivachnovej k/Ruzomberka do miejscowości Janovce za Popradem ma około 80 km.

 

===== 

Ważna informacja dla kierowców samochodów powyżej 3,5 tony: Od 01.01.2010 na Słowacji dla samochodów o masie powyżej 3,5 tony wprowadzony zostanie elektroniczny system poboru opłat. Dotyczy to jazdy po autostradach, drogach szybkiego ruchu oraz niektórych drogach pierwszej kategorii /około 2400 km dróg/. 
(slovakia.travel, 09.12.09)

Uwaga Caravanningowcy

W związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu poboru opłaty drogowej (myta) Ministerstwo Transportu, Poczty i Telekomunikacji Republiki Słowackiej wydało wytyczną, zgodnie z którą:

- Pojazdy kategorii M1, nawet jeśli ich ciężar całkowity przekracza 3,5 tony (np. przyczepy kempingowe, caravany), nie są obecnie objęte opłatami. Zespół pojazdów, składający się z pojazdu kategorii M1 i przyczepy również nie podlega opłacie. Pojazdy te nie są ani pojazdami ciężarowymi, ani autobusami i nie określono dla nich stawki opłaty drogowej zgodnie z rozporządzeniem rządu nr 350/2007 Z. z. [odpow. Dz.U.]

Pojazdy kategorii N1 do 3,5 tony same w sobie nie podlegają opłacie.  Zespoły pojazdów o ciężarze ponad 3,5 t, składające się z pojazdu N1 i przyczepy, podlegają opłacie, ponieważ stanowią w takim wypadku zespół pojazdów, przeznaczony do transportu towarów w rozumieniu ustawy nr 25/2007 Z.z. o elektronicznym poborze myta, co wynika z zakwalifikowania pojazdu do kategorii N1 jako pojazdu zaprojektowanego i skonstruowanego do transportu towarów, czyli pojazdu ciężarowego.
(Słowackie Centrum Turystyki, 30.12.2009)


C z e c h y

Uwaga: Od 01.01.2010 pojazdy o dmc powyżej 3,5 tony (np.3.501 kg) podlegać będą opłatom w systemie elektronicznym, Szczegółowe informacje na stronie www.premid.cz  . W przypadku gdy pojazd ma naklejony kupon opłaty czasowej ważny również w styczniu 2010 obowiązek uregulowania opłaty drogowej nastanie dopiero po wygaśnięciu ważności kuponu. Broszura informacyjna i instrukcja są dostępne, również w jęz.polskim na stronie: http://www.premid.cz/index.php?id=291&L=41 . 

 


C z a r n o g ó r a

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że obywatele RP mogą przekraczać granicę Czarnogóry, przejeżdżać tranzytem i przebywać na jej terytorium do 30 dni na podstawie ważnego dowodu osobistego. 
(MSZ, 22.05.2009)


Węgry - Budapeszt
 

Burmistrz Budapesztu wydał zarządzenie o ograniczeniu ruchu w mieście gdy poziom zanieczyszczenia  spalinami w ciągu 2 kolejnych dni przekracza dozwolony poziom.

Pojazdy z numerami rejestracyjnymi z ostatnią cyfrą nieparzystą będą mogły poruszać się w dni nieparzyste a z ostatnią cyfra parzystą – w dni parzyste.

Zakaz będzie obowiązywał od godz.6,00 do 22,00 a niestosowanie się do niego będzie karane mandatem w wysokości 100 000 HUF.

Zakaz dotyczy również pojazdów z rejestracją zagraniczną.
(OTA, MAK - luty 09)Bośnia i Hercegowina

Władze Bośni i Hercegowiny powiadomiły, iż obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw sygnatariuszy Układu z Schengen mogą przekraczać granice Bośni i Hercegowiny na podstawie ważnych dokumentów stwierdzających tożsamość i obywatelstwo osoby podróżującej, czyli zarówno paszportu jak i dowodu osobistego. 
(MSZ, 20.01.2009)


 

 PARTNERZY  SERWISU

www.austria.info 

pusty koszyk