Tylko 100.00 pln

Pakiet InterRisk1


Pakiet prewencyjny InterRisk1 jest produktem wspólnym PZM i InterRisk w ramach prorozumienia obu firm. Pakiet wymieniany jest w PZM na bony - talony wydawane przez agencje InterRisk, jako dodatkowa korzyść ubezpieczonego.
 

Pakiet InterRisk1 składa się z:
-winiety austriackiej 10dniowej dla sam. osob. do 3,5t,- z wyznaczoną datą ważności
-
apteczki samochodowej z normą EU,
-płyty PZM INFO.

Składając zamówienie na realizację pakietu drogą wysyłkową wpisz numer bonu do okienka i dokończ proces zakupu. Następnie wyślij bon listem na adres: PZM Travel Sp. z o.o., ul. Madalińskiego 20 lok. 3A, 02-513 Warszawa, wpisując na kopercie numer zamówienia,a kopię polisy oraz potwierdzenie przelewu za polisę prześlij mailem na adres: sklep@pzmtravel.com.pl  lub dołącz do przesyłki z bonem.
Otrzymanie przez nas bonu i kopii polisy jest koniecznym warunkiem realizacji zamówienia.

W przypadku deklaracji odbioru bezpośredniego należy udac się z bonem do punktu PZM w następujących miejscowościach: Lista punków PZM.

100.00 pln