DUŃSKIE PLAKIETKI EKOLOGICZNE – ECOSTICKER

 

Strefa niskiej emisji dotyczy wszystkich pojazdów ciężarowych z silnikiem wysokoprężnym lub autobusów powyżej 3500kg. Pojazd musi być zgodny z normą Euro 4 (lub nowszą) lub zostać doposażony w skuteczny filtr cząstek stałych. Władze duńskie wymagają oznakowania wszystkich pojazdów ciężarowych z silnikiem wysokoprężnym (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), które wjadą do strefy niskiej emisji w Danii od 1 listopada 2011 r.

Cztery największe miasta Danii wprowadziły strefy niskiej emisji w celu poprawy jakości powietrza i poprawy zdrowia swoich obywateli. Strefy obowiązują w Kopenhadze (Frederiksberg), Aalborg, Aarhus i Odense

TRASA TRANZYTOWA

Brązowa linia na mapie Kopenhagi jest trasą tranzytową dla pojazdów ciężarowych i innych ciężkich pojazdów, do i z promów w Nordhavnen. Trasa ta prowadzi przez strefę ekologiczną i drogę do Tuborgvej. Oznacza to, że pojazdy w tranzycie nie muszą posiadać plakietki ekologicznej.

Wymagania techniczne są identyczne we wszystkich czterech strefach.

Ustawodawstwo dotyczące stref niskiej emisji w Danii nie pozwala na wprowadzanie stref w innych miastach, chyba że przekroczona zostanie dopuszczalna wartość jakościowa dla otaczającego powietrza.

Zakupując duńską plakietkę, należy zwrócić uwagę na standard Euro, jaki spełnia pojazd:

Jeśli pojazd nie posiada plakietki, a wjedzie do strefy niskiej emisji spalin, może to skutkować karą w wysokości do 20 000 DKK dla kierowcy autobusu lub kierowcy ciężarówki. Pojazd może zostać zatrzymany do momentu zapłaty kary lub grzywny.

Kupując duńską plakietkę, musisz udokumentować, że Twój pojazd spełnia normę Euro 4. Jeśli pojazd został zarejestrowany po 1 października 2006r., potrzebny będzie tylko dowód rejestracyjny pojazdu.

Jeśli pojazd spełnia normę Euro 4, ale został zakupiony przed 1 października 2006 r., Należy to odnotować w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Jeśli nie jest to określone, trzeba okazać dodatkową dokumentację. Może to być faktura lub zaświadczenie wydane przez inspektora pojazdów silnikowych.

Ponadto, jeśli w pojeździe był zainstalowany filtr cząstek stałych po zakupie, musisz przynieść dokumentację, że filtr spełnia określone wymagania.

PROCEDURA UZYSKANIA PLAKIETKI W POLSCE

PZM TRAVEL, zajmuje się pośrednictwem w zamawianiu duńskich plakietek ekologicznych ( podobne czynności wykonyjemy dla pojazdow udajacych sie w transporcie do Francji, Austrii i Niemiec)
Do wystawienia plakietki potrzebny będzie, formularz zamówienia, skan stałego dowodu rejestracyjnego (jpg lub pdf), o wielkości nie większej niż 200kb oraz opłata.
Zamówienia należy składać za pośrednictwem PZM SKLEP.
Koszt plakietki: 120,50 zł

Przewidywany czas oczekiwania do 30 dni. Czas ten może ulec zmianie – dokumenty przesyłane są do Danii i w zależności od ilości otrzymanych przez stronę duńską zamówień, naklejki mogą być wysłane w późniejszym czasie.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

ZAKUP PLAKIETKI