Tylko 442 pln

Czechy - 365 dni

winieta elektroniczna
CZ 365

Winietka ważna 365 dni od daty wystawienia np.  15 stycznia 2022 - 14 stycznia 2023.  

Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestracyjny pojazdu i datę ważności winiety.

Winietka na drogi ekspresowe oraz autostrady w Czechach dla pojazdów wielośladowych do maksymalnego dopuszczalnego ciężaru całkowitego 3,5 t oraz pojazdów kempingowych do 3,5 t. Maksymalny dopuszczalny ciężar całkowity (mdcc) jest umieszczony w dowodzie rejestracyjnym. 

Mapa dróg płatnych

UWAGA: konieczne jest podanie daty rozpoczęcia ważności zamówionej winiety, numeru rejestracyjnego pojazdu, kraju zarejestrowania pojazdu oraz rodzaju napędu pojazdu.