Tylko 357 pln

Słowenia 2B - winietka miesięczna

winieta elektroniczna
SLO MC 2B
Słowenia 2B - winietka 1 miesiąc.

Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestracyjny pojazdu i datę ważności winiety.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie daty początkowej,  numeru rejestracyjnego, oraz kraju zarejestrowania pojazdu.

Dwuśladowe pojazdy silnikowe o wysokości nad pierwszą osią powyżej 1,30 m lub więcej, których maksymalny dozwolony ciężar nie przekracza 3.500 kg, z przyczepą lub bez niej. ( lista pojazdów)

Mapa płatnych dróg