Tylko 318 pln

Słowacja - roczna dla pojazdów do 3,5t

winieta elektroniczna
SK 1R

Winiety będą ważne od 01.01.2023 do 31.01.2024

Winietka - ważna jest od dnia 1 stycznia bieżącego roku lub od dnia zakupienia jej przez klienta w danym roku kalendarzowym do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego
e - Winieta dla dwuśladowych pojazdów silnikowych pojazdów do 3,5 tony lub dwuśladowych pojazdów silnikowych kategorii M1 niezależnie od maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej.

Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestracyjny pojazdu i datę ważności winiety.

*M1 - pojazdy mające nie więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.

Mapa płatnych dróg