Tylko 61 pln

Łotwa - 1 dniowa winieta dla pojazdów 3.5-12t

winieta elektroniczna
LV C 1d

Opłata elektroniczna - numer rejestracyjny pojazdu zostaje zarejestrowany w systemie opłat drogowych.

Winietka- ważna jest przez 1 dzień, od godziny 00:01 do 00:00
e - winieta dla dwuśladowych pojazdów silnikowych o łącznej masie powyżej 3501 kilogramów i  przeznaczonych lub wykorzystywanych w celu przewozu ładunków.

Od 1 stycznia 2017r. obowiązują opłaty drogowe dla wszystkich pojazdów (w tym osobowych) o łącznej masie powyżej 3 000 kilogramów. 

Przy zamówieniu konieczne jest wypełnienie i przesłanie formularza na adres obsluga.sklep@pzm.pl

Formularz zamówienia

Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestarcyjny pojazdu i datę ważności winiety.

* Realizacja zamówienia możliwa tylko dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Mapa płatnych dróg