Tylko 120 pln

Assistance drogowe w Polsce 1 rok


Assistance drogowe w Polsce -  assistance krajowe w wersji podstawowej z rocznym okresem członkostwa. Dbamy o to aby zminimalizować niedogodności związane z kłopotami na drodzem, zapewniając naszym członkom szybką, profesjonalną i kompleksową pomoc. Assistance przysluguje członkom SOS PZMot , kupując ubezpieczenie będziesz automatycznie członkiem klubu. Ubezpieczenie jest ważne na każdy użytkowany pojazd do 3,5 t zgodnie z OWU

Okres ważności 1 rok - najwcześniej od drugiego dnia po płatnosci

Pomoc drogowa w Polsce zawiera:

Pakiet podstawowy - krajowy - OWU 

Uwaga: Polisa i karta zostanie wystawiona na podane dane osobowe od drugiego dnia od płatnosci I ZAKSIĘGOWANIA NA RACHUNKU WPŁATY. Karta zostanie wysłana pocztą na dane osobowe składającego zamówienie.Zalecamy i  prosimy o podawanie adresu zamieszkania/zameldowania - a nie miejsca pracy.

*Pojazd ubezpieczony musi być samochodem osobowym, motocyklem, motorowerem, pojazdem kempingowym, przyczepą kempingową lub przyczepą o ładowności do 2t. Przez samochód osobowy rozumiemy taki, który jest, według stanu prawnego na 1 stycznia 2011 r. wyłączony z możliwości odiczenia VAT przy zakupie. SAMOCHÓD NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY DO DZIAŁALNOŚCI ZAROBKOWEJ ( WYPOŻYCZALNI, TAXI itp - patrz OWU )

UWAGA:  Po opłaceniu zamówienia wysyłamy polisę ubezpieczeniową z numerami do centrum alarmowego. Karta członkowska assistance zostanie dostarczona pocztą w osobnej przesyłce. 

Oświadczenie :
Skladając zamówienie na niniejszy pakiet, ubezpieczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia pozyskał informacje zgodnie ze swoimi potrzebami i wymaganiami co do zakresu ochrony ubezpieczeniowej przy uwzględnieniu zaproponowanej przez agenta składki i wyraża wolę jej zapłaty. Akceptuję Oświadczenie

670 pln