Tylko 318.5 pln

Słowacja – 365 dni dla przyczep kat. O1 i O2

winieta elektroniczna
SK 365 P

Winieta ważna jest przez 365 dni od wskazanej daty lub daty  wystawienia

Winietka - ważna jest od dnia wskazania przy zakupie, przez kolejne 365 dni
eWinieta dla pojazd ciągniony kategorii O1 i O2, jeżeli suma największej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu kategorii M1, N1 i największej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu ciągnionego przekracza j 3,5 tony

Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestracyjny pojazdu i datę ważności winiety.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego przyczepy/pojazdu ciągnionego.

Mapa płatnych dróg