Tylko 312 pln

Słowenia - opłata 365 dni, motocykl

winieta elektroniczna
SLO 365D MOTOR
Słowenia kat.1 - winietka ważna 365 dni np. od 15.12.2022 do 15.12.2023.

Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestracyjny pojazdu i datę ważności winiety.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie daty początkowej,  numeru rejestracyjnego, oraz kraju zarejestrowania pojazdu.
 

Jednośladowe pojazdy silnikowe

Mapa płatnych dróg