Tylko 236.5 pln

Słowacja 10d + Wegry 10d D2


Zestaw - winieta słowacka 10dniowa plus winieta wegierska 10dniowa kat D2

 

Winietka  słowacka ważna jest przez okres 10 dni, licząc od dnia wskazanego przez klienta w chwili zakupu włącznie z tym dniem. 

Winieta dla dwuśladowych pojazdów silnikowych do 3,5 tony, lub dwuśladowych pojazdów silnikowych kategorii M1 niezależnie od maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej.

*M1 - pojazdy mające nie więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.

Mapa płatnych dróg na Słowacji

 

Winieta węgierska 10dniowa ważna od wyznaczonej daty rozpoczęcia plus 9 kolejnych dni ( łącznie 10 kolejnych dni kalendarzowych). 

Winieta wegierska kategorii D2 jest przeznaczona dla wszelkich pojazdów ≤ 3,5t nie należących do innych kategorii opłat oraz opłat nie objętych obowiązkiem opłat drogowych na podstawie osobnych przepisów.


Mapka płatnych dróg na Węgrzech

Potwierdzenie zakupu zestawu winiet zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie  zawiera numer rejestracyjny pojazdu i datę ważności każdej winiety.