Tylko 316 pln

Litwa - 7 dniowa winieta dla busów kat. M2 o 4 i więcej osiach


winieta elektroniczna
LT M2 7D o 4 i więcej osiach

Winietka- ważna jest przez okres 7 dni, licząc od dnia wskazanego przez klienta w chwili zakupu włącznie z tym dniem,
e - Winieta dla pojazdów kat. M2. Pojazdy z ośmioma miejscami dla pasażerów i jednym miejscem dla kierowcy. Dopuszczalna masa nie przekraczająca 5t o 4 i więcej osiach

Od 21 sierpnia 2018 r. opłata za korzystanie z dróg pobierana jest w formie winiety elektronicznej.

 

otwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestarcyjny pojazdu i datę ważności winiety.

* Realizacja zamówienia możliwa tylko dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

 

Mapa płatnych dróg