U - opłata roczna, e-winieta

Tylko 890.5

U - opłata miesięczna, e-winieta

Tylko 155.5

U - opłata 10dniowa, e-winieta

Tylko 103

U - opłata 1 dniowa

Tylko 83