Rumunia 12 miesięczna kategoria A

Tylko 165

Rumunia 60-dniowa kategoria A

Tylko 78

Rumunia 30-dniowa kategoria A

Tylko 58

Rumunia 10-dniowa kategoria A

Tylko 38

Rumunia 1-dniowa kategoria A

Tylko 28