Rumunia 12 miesięczna kategoria B

Tylko 498.5

Rumunia 60-dniowa kategoria B

Tylko 168.5

Rumunia 30-dniowa kategoria B

Tylko 112

Rumunia 10-dniowa kategoria B

Tylko 80

Rumunia 1-dniowa kategoria B

Tylko 58