Podroże bez wizy

Jakie obowiązują przepisy w podróżach bezwizowych?

Do poszczególnych państw można wjechać na polskim paszporcie bez wizy, oraz bez uiszczania opłaty wizowej. Poniżej lista państw.