Tylko 92.00 pln

Czechy - opłata miesięczna

Naklejka na szybę
Naklejka na szybę

Winetka ważna od daty zaznaczonej na winietce do końca dnia tej samej daty kolejnego miesiąca. Jeżeli takiej daty nie ma w następnym miesiącu, to winieta ważna jest do końca tego miesiąca.

Winietka edycji 2020 ważna od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020. Ostatnia możliwa do zaznaczenia data tej winietki to 31 grudnia 2020.

Winietka na drogi ekspresowe oraz autostrady w Czechach dla pojazdów wielośladowych do maksymalnego dopuszczalnego cięzaru całkowitego do 3,5 t.  Maksymalny dopuszczalny cieżar całkowity (mdcc) jest umieszczony w dowodzie rejestracyjnym.

Mapa dróg płatnych