Tylko 96.00 pln

Czechy - opłata 30dniowa

winieta elektroniczna
CZ 30

Winietka- ważna jest przez okres 30 dni, licząc od dnia wskazanego przez klienta w chwili zakupu włącznie z tym dniem np.  4 stycznia 2021 - 2 luty 2021

Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestracyjny pojazdu i datę ważności winiety.

Winietka na drogi ekspresowe oraz autostrady w Czechach dla pojazdów wielośladowych do maksymalnego dopuszczalnego cięzaru całkowitego do 3,5 t.  Maksymalny dopuszczalny cieżar całkowity (mdcc) jest umieszczony w dowodzie rejestracyjnym.

Mapa dróg płatnych

293.00 pln