Tylko 50.00 pln

E-rovinieta 30-dniowa kategoria A

winieta elektroniczna
RO 30d A

E-rovinieta kategoria A - 30-dniowa dla samochodów osobowych do 3,5t

30-dniowa winietka ważna jest od wyznaczonej daty rozpoczęcia plus 29 kolejnych dni ( łącznie 30 kolejnych dni kalendarzowych).
Winietka elektroniczna ro-vinieta zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. Nabywca otrzymuje pokwitowanie, które należy starannie przechowywać do ewentualnej kontroli.

Winieta może być wystawiona maksymalnie 30 dni przed planowanym wyjazdem.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie daty początkowej,  numeru rejestracyjnego . numeru nadwozia (VIN) oraz kraju zarejestrowania pojazdu.

Przejazd autostradami i pozostałymi drogami jest płatny w formie winietek (rovignette).