D1 - powiatowa, opłata roczna

Tylko 103.00

D1 - opłata roczna, e-winieta

Tylko 776.50

D1 - opłata miesięczna, e-winieta

Tylko 107.50

D1- opłata 10dniowa, e-winieta

Tylko 75.50