Tylko 107.00 pln

D1 e-matrica miesięczna


1-miesięczna ważna od daty zaznaczonej na winietce do końca dnia tej samej daty kolejengo miesiąca. Jeżeli takiej daty nie ma w następnym miesiącu, to winieta ważna jest do końca tego miesiąca.

Kategoria D1 jest przeznaczona dla motocykli i pojazdów silnikowych o maksymalnej masie do 3,5 tony, z każdego rodzaju przyczepą lub bez (przewożące maksymalnie 7 osób łącznie z kierowcą).

Przy zamówieniu konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Mapka płatnych dróg na Węgrzech