Tylko 76.50 pln

D1- opłata 10dniowa, e-winieta

winieta elektroniczna
D1 10

1-tygodniowe pozwolenie ważne od wyznaczonej daty rozpoczęcia plus 9 kolejnych dni ( łącznie 10 kolejnych dni kalendarzowych). Kategoria D1 jest przeznaczona dla motocykli i pojazdów silnikowych o maksymalnej masie do 3,5 tony, z każdego rodzaju przyczepą lub bez (pojazdy zarejestrowane na maksymalnie na 7 osób łącznie z kierowcą), oraz campery zarejestrowane do 7 osób i do 3,5t.

Winietka elektroniczna e-matrica zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. Nabywca otrzymuje pokwitowanie, ( wzór )które należy starannie przechowywać do ewentualnej kontroli.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Mapka płatnych dróg na Węgrzech