Tylko 45.00 pln

Węgry - opłata 10dniowa, motocykl

winieta elektroniczna
D0 10

10-dniowe pozwolenie ważne od wyznaczonej daty rozpoczęcia plus dziewięć kolejnych dni (w sumie 10 kolejnych dni kalendarzowe) 

Winietka D1M - 10dni jest przeznaczona tylko dla motocykli! Drogi płatne jak dla kategorii D1.

Winietka elektroniczna e-matrica zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. Nabywca otrzymuje pokwitowanie, ( wzór )które należy starannie przechowywać do ewentualnej kontroli.

Konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.
Mapka płatnych dróg na Węgrzech