U - powiatowa, opłata roczna

Tylko 102.00

D2 - powiatowa, opłata roczna

Tylko 196.00

D1 - powiatowa, opłata roczna

Tylko 103.00

D2 - opłata roczna, e-winieta

Tylko 777.50

D2 - opłata miesięczna, e-winieta

Tylko 189.50

D2- opłata 10dniowa, e-winieta

Tylko 142.50

D1 - opłata roczna, e-winieta

Tylko 776.50

D1 - opłata miesięczna, e-winieta

Tylko 108.50

D1- opłata 10dniowa, e-winieta

Tylko 76.50

U - opłata 10dniowa, e-winieta

Tylko 75.00

U - opłata miesięczna, e-winieta

Tylko 107.00

U - opłata roczna, e-winiety

Tylko 777.00