U - powiatowa, opłata roczna

Tylko 102.00

U - opłata roczna, e-winieta

Tylko 777.00

U - opłata miesięczna, e-winieta

Tylko 107.00

U - opłata 10dniowa, e-winieta

Tylko 75.00