Ochrona ubezpieczeniowa na czas podróży zagranicznej dedykowana wyłącznie Klientom PZM Travel  

Co to jest PZM Travel 10/30?

PZM Travel 10/30 to ubezpieczenie podróżne dla kierowcy i pasażerów pojazdu (w liczbie nie przekraczającej 4 osób), do którego została zakupiona winieta drogowa. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest wyłącznie na okres ważności winiety - odpowiednio na 10 lub 30 dni.

Co zyskujesz?

Przede wszystkim ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów Twojego leczenia za granicą(do wysokości sumy ubezpieczenia), jeśli ulegniesz tam nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachorujesz w czasie podróży w okresie ważnożci winiety - w czasie dojazdu na wakacje.

Co dokładnie zapewnia to ubezpieczenie?

 
1.pokrycie kosztów leczenia i transportu do wysokości sumy ubezpieczenia (25.000 PLN na wszystkie zdarzenia w stosunku do jednego ubezpieczonego w wieku 0-76 lat):
 • koszty hospitalizacji
 • koszty leczenia ambulatoryjnego
 • leczenie stomatologiczne (150 EUR)
 • naprawa lub zakup okularów lub naprawa protez (150 EUR)
 • organizacja i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala
 • organizacja i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego między placówkami medycznymi
 • organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego
  Ubezpieczonego do Polski lub placówki medycznej w Polsce
 • organizacja i pokrycie kosztów transportu zwłok Ubezpieczonego
  do miejsca pochówku w Polsce, w tym kosztów zakupu trumny przewozowej lub urny
 • organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej
2.ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW (25.000 PLN na wszystkie zdarzenia w stosunku do jednego Ubezpieczonego)
 

Dlaczego warto kupić polisę ?

Gdzie zadziała ubezpieczenie PZM Travel 10/30

Kraje objęte ubezpieczeniem: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Zepewnij sobie spokojny oraz bezpieczny wyjazd zagraniczny - wybierz PZM Travel 10/30 i podróżuj bez stresu już po przekroczeniu granicy!

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU)