INFORMACJA O SYSTEMIE PŁATNYCH AUTOSTRAD W EUROPIE

 
Większość krajów Europy wprowadziło opłaty za korzystanie z autostrad oraz dróg krajowych. Regulowanie opłat odbywa się w różny, charakterystyczny dla każdego kraju sposób; mogą być pobierane bezpośrednio przy bramkach wjazdowych na dany odcinek drogi lub w formie winietek okresowych. Na tej stronie znajdziecie Państwo skrócone informacje, w których krajach są pobierane opłaty, za co i ile kosztują. Pełen zakres informacji prowadzimy w serwisie na stronach klubowych PZM INFO Klub .
Polski Związek Motorowy jest dystrybutorem winietek opłat drogowych austriackich, czeskich, słowackich szwajcarskich, węgierskich oraz włoskich opłat za odcinki pobieranych w formie karty drogowej - VIACARD. Aby zapoznać się z cenami lub zamówić winietki - wejdź na poszczególne państwa. 
 
WINIETKI PRZY SPRZEDAŻY W BIURACH PZM SĄ DATOWANE (data wjazdu do danego kraju jest zaznaczana w chwili sprzedaży).
 
AUSTRIA

Przejazd autostradami i drogami ruchu szybkiego jest płatna w formie winietek. Wysokość opłat zależna jest od  rodzaju pojazdu i okresu pobytu na terytorium Austrii. Winietki obowiązują na drogach:                                                                                                                              
AUTOSTRADY A11 Karawanken Autobahn S4 Mattersburger
A1 West-Autobahn A12 Inntal Autobahn  S5 Stockerauer 
A2 Sud-Autobahn A14 Rheintal Autobahn  S6 Semmering 
A3 Sud-Ost Autobahn A21 Wiener Aussering Autobahn  S16 Arlberg 
A4 Ost Autobahn A22 Donauufer Autobahn  S18 Bodensee 
A5 Węzeł Eibesbrunn - Schrick A23 Sud-Ost Tangente  S31 Burgenland 
A6 Nordost Autobahn (Wiedeń-Bratysława) A25 Linzer Autobahn S33 Kremser 
A7 Muhlkreis Autobahn   S34 Traisental 
A8 Innkreis Autobahn DROGI EKSPRESOWE S35 Bruckner
A9 Pyhrn Autobahn S1 Aussenring Schnellstrasse  S36 Murtal 
A10 Tauernautobahn S2 Wiener Nordand  S37 Klagenfurter

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Winietki edycji 2014
Okres ważności
            //
rodzaj pojazdu
10-dniowa (ważna 10 dni łącznie z datą zaznaczoną na winietce)
2-miesięczna (ważna od daty zaznaczonej na winietce do końca dnia tej samej daty kolejnego drugiego miesiąca. Jeśli takiej daty nie ma w tym miesiącu to winietka jest ważna do końca dnia ostatniego miesiąca)
1- roczna
od 01.01.15
do 31.01.16
- motocykl
5,00 Euro
(35,00 PLN)
12,70 Euro
(70,50 PLN)  
33,60 Euro
 -
- samochód osobowy, samochód osobowy z typową przyczepą campingową 1- lub 2-osiową, inne pojazdy
do 3,5 tony
8,70 Euro
(52,00 PLN)
25,30 Euro
(128,00 PLN)
84,40 Euro
(401,50 PLN)

Ceny w PLN ważne od 01.12.2014 w strukturze PZM. W cenie winiety polska marża handlowa 10.50 z VAT.

Winietkę należy nakleić na przedniej szybie pod lusterkiem lub z boku, po stronie kierowcy, na tej wysokości co winietka naklejona pod lusterkiem.

Przyczepy campingowe lub pod łódź, ciągnięte przez pojazd o maksymalnym ciężarze całkowitym do 3,5 tony nie potrzebują dodatkowej winietki ani Go-Box'u.
Wystarczy ważna, prawidłowo naklejona winietka na pojeździe ciągnącym.
 

Uwaga: Obowiązek wykupienia winietki dotyczy wszystkich kierowców, podróżujacych pojazdami o maks.ciężarze całkowitym do 3,5 tony (motocykle, samochody osobowe, pojazdy campingowe). Obowiązkiem posiadania winiety objęte są pojazdy poruszające się  po autostradach i drogach ruchu szybkiego. Wyjątek stanowia odcinki dróg wysokogórskich (tunele, przełęcze), za przejazd którymi uiszcza się dodatkowe opłaty.

Brak winietki, na autostradzie lub drodze  szybkiego ruchu karany jest mandatem w wysokości 215 Euro+ koszt wykupienia winietki. 

 

Na terytorium Austrii winietki można nabyć w biurach automobilklubu austriackiego (OAMTC), urzędach pocztowych, kioskach, na stacjach benzynowych oraz w punktach pobierania opłat drogowych. Winietki, przy których podana jest cena w złotówkach (PLN) są do nabycia w Polsce - w biurach turystyki PZM i delegaturach granicznych PZM lub bezpośrednio PZM Sklep.
Ceny w PLN zawierają marżę handlową z VAT.


W związku z oddaniem do ruchu drugiego przejazdu w tunelu Pfänder z dniem 04.07.2013 został zniesiony obowiązek posiadania dodatkowej winietki „korytarzowej” dla pojazdów do 3,5 tony. Tunel będzie przejezdny drogami:
- A14 na trasie Horbranz – Hohenems
- L190 na trasie Bregenz - Lochau
Powyższe drogi objęte są obowiązkiem posiadaniem czasowej winietki (10-dniowej, 2-miesięcznej lub rocznej).


Niezależnie od  posiadania winietki dodatkowe opłaty pobierane są za przejazd poniższymi tunelami i drogami wysokogórskimi:
- tunel Arlberg (na S16 - pomiędzy Tyrolem a Vorarlberg - z St.Anton do Langen),
- tunel Felbertauern na drodze B108, czynny cały rok. Łączy region Kitzbühel z Tyrolem Wschodnim,
- tunel Karawanken na A11, łączy Austrię (St.Jacob) ze Słowenią (Jesenice),
- tunel: Tauern na odcinku Flachauwinkel - Zederhaus na autostradzie Tauernautobahn (A10),
- tunel Katschberg na odcinku St.Michael - Rennweg na autostradzie Tauernautobahn (A10),
- tunele: Gleinalm: St.Michael - Ubelbach na autostradzie Pyhrn (A9),
- tunel Bosruck: Spital a.Pyhrn - Ardning na autostradzie Pyhrn (A9),
- autostrada Brenner (A13 - pomiędzy Tyrolem i Włochami),
- droga wysokoalpejska Gerlos (pomiędzy Salzburgiem i Tyrolem),
- droga wysokoalpejska Grossglockner, czynna od maja do października,
- droga wysokoalpejska Silvretta (Vorarlberg) zamknięta w zimie na odcinku Galtür - Partenen; zakaz ruchu dla pojazdów z przyczepami,
- droga wysokoalpejska Timmelsjoch z Imst (A) do Merano (Włochy).


Dokładna wysokość opłat dostępna na stronach klubowych PZM Info.

Uwaga: wymiana  uszkodzonych winietek 1-rocznych*) w przypadku:
a) naprawy szyby przedniej wymaganymi dokumentami są: 
- zerwana oryginalna winieta wraz z dolnym odcinkiem winiety
- kopia rachunku z warsztatu

b) szkody całkowitej wymaganymi dokumentami są:
- odklejona oryginalna winieta roczna razem z dolnym odcinkiem winiety,
- kopia potwierdzenia szkody całkowitej lub potwierdzenia złomowania, wystawiona przez zakład specjalistyczny.

*) stosuje się tylko pod warunkiem, że nie ma roszczenia w odniesieniu do osób trzecich
Winiety zastępcze można otrzymać w następujących miejscach:
- ASFINAG Maut Service GmbH, Alpenstrasse 94, 5020 Salzburg
- punktach OAMTC i ARBO w całej Austrii (płatne dla osób niebędących członkami wym.organizacji)
- opłat firmy ASFINAG
- ASFINAG Service Center (A13 przełęcz Brenner)
- sprzedaży na punktach granicznych Horbranz, Kiefersfelden, Walserberg i Suben.

Jeżeli na podstawie ww.przypadków już została wykupiona winieta zastępcza, to również w tym wypadku zwrot kosztów jest możliwy. Lista druków niezbędnych w tym celu oraz dalsze informacje dot.wymiany winiet znajdują się na stronie http://www.asfinag.at/index.php?idtopic=268 (w jęz.niemieckim)


TRANSPORT HANDLOWY
Dla pojazdów powyżej 3,5 tony
obowiązuje elektroniczny system poboru opłat drogowych. Bliższe dane o systemie i niezbędnym do niego wyposażeniu znajdują się na stronach: www.go-maut.at  oraz www.asfinag.at  


 

BELGIA 
 

Korzystanie z autostrad jest bezpłatne. Płatny jest jedynie przejazd tunelem łączącym Liefkenhoek z Antwerpią.
Pojazdy handlowe powyżej 12 ton powinny posiadać eurowinietki uprawniające do poruszania się po drogach. Eurowinietki wystawiane są w formie elektronicznej. Poza Belgią, są wymagane i honorowane także w Danii, Holandii, Luksemburgu i Szwecji.


B I A Ł O R U Ś  

Z dniem 1 lipca 2013 zostaje wprowadzony elektroniczny system poboru opłat, który początkowo obejmie 815 km dróg na następujących odcinkach:
M-1/E30 Brześć (Kozłowiczi) – Mińsk – Redki (gran.rosyjska) – (609 km)
M-2 Mińsk – lotnisko Mińsk (27 km)
M-3 Mińsk – Witebsk (32 km)
M-4 Mińsk – Mohylew (176 km od 01.01.2014)
M-5/E271 Mińsk - Gomel (44 km)
M-6/E28 Mińsk – Grodno – Bruzgi (gran.polska)

System poboru opłat będzie obowiązkowy dla kierowców następujących pojazdów:
- pojazdów samochodowych zarejestrowanych poza granicami krajów Unii Celnej (Republika Białorusi, Federacja Rosyjska, Kazachstan) o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony;
- pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (pojazdy ciężarowe, autobusy).
Pojazdami zwolnionymi od wnoszenia opłat są skutery, motocykle oraz  pojazdy z pomocą humanitarną dla mieszkańców Republiki Białorusi i innych krajów.
Od czerwca można dokonywać rejestracji w białoruskim systemie BelToll poprzez stronę
internetową
www.beltoll.by
Kaucja za urządzenia pokładowe BelToll służące do pobierania za opłat za przejazd po płatnych białoruskich drogach wynosi:
- 20 euro dla samochodów o masie do 3,5 t
- 50 euro dla samochodów o masie powyżej 3,5 t.
Wysokość opłat za przejazd została już określona; w zależności od dmc środka transportu i liczby osi będzie wynosić od 0,04 do 0,12 euro za 1 km.
(cze013, ZMPD, Bamap, Amb.Białorusi)

B O Ś N I A  i  H E R C E G O W I N A

Opłaty za przejazd pobierane są tylko za odcinek A1 Sarajewo - Zenica.

B U Ł G A R I A

System opłat drogowych w formie winietek, który zastąpił dotychczasowe pobieranie opłat wjazdowych i drogowych. Winietki, które należy nakleić na szybę samochodu, są sprzedawane na przejściach granicznych przy wjeździe na teren Bułgarii. Są trzy rodzaje winietek: tygodniowe, miesięczne i roczne. Cena winietek (w Euro) zależy od kategorii pojazdu. Aktualne ceny winietek na stronie klubowej PZM-Info-Tour. 
Wjeżdżający ponosi dodatkowo koszt dezynfekcji pojazdu od 3 do 9 Euro w zależności od kategorii środka lokomocji.


C H O R W A C J A

Przejazd autostradami i drogami szybkiego ruchu jest płatny. Wysokość opłat zależna jest od odcinka drogi i kategorii pojazdu. Opłaty reguluje się gotówką, w HRK. Tabela odcinków i aktualne koszty na stronie klubowej PZM-Info Klub

C Z A R N O G Ó R A

Korzystanie z  dróg jest bezpłatne.
Opłaty drogowe pobierane są tylko za:
- przejazd tunelem Sozina (4182 m, na trasie Podgorica - Bar), i
- przejazd promem z Kamenari - Lepetane (przez Tivatski Zalew)

C Z E C H Y

Winietki opłat drogowych obowiązują na autostradach i drogach ekspresowych. Cena winietki  zależy od kategorii pojazdu i okresu pobytu. Mapa dróg płatnych    

Winietki  edycji 2014

 okres ważności
//
rodzaj pojazdu 

10-dniowa (ważna
10 dni łącznie z datą zaznaczoną na winietce)

 
1-miesięczna (ważna od daty zaznaczonej na
winietce do końca dnia tej samej daty kolejnego miesiąca. Jeśli takiej daty nie ma w następnym miesiącu to winietka jest ważna do końca tego miesiąca)
1-roczna ważna
od 01.01.2015
do 31.01.2016
pojazdy do 3,5 ton
310 CZK
(62,50PLN)
440 CZK
(83,50 PLN)
1500 CZK
(253,50 PLN)

Ceny w PLN ważne od 01.01.2015  w strukturze PZM.  W cenie winiety polska marża handlowa 10.50 z VAT.

Uwaga: samochód osobowy z przyczepą campingową albo z przyczepą na łódż o łącznej dmc powyżej 3,5 tony podlega opłacie w formie winietki.

Uwaga: Na winietce należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu. Brak winietki  karany jest mandatem w wysokości 15.000 CZK płatnym gotówką u policjanta. Winietki można kupić na granicach, na stacjach benzynowych i na poczcie.
Winietki, przy których wskazana jest cena w złotówkach
(PLN) są do nabycia w Polsce - w biurach turystyki PZM i delegaturach granicznych PZM lub bezpośrednio przez PZM Sklep. Ceny w PLN zawierają marżę handlową z VAT.

 
TRANSPORT HANDLOWY
Dla pojazdów powyżej 3,5 tony został wprowadzony elektroniczny system poboru opłat drogowych za przejazd po autostradach i drogach ruchu szybkiego. Szczegóły na stronie: http://premid.czBroszura informacyjna (przewodnik) na temat nowego systemu dostępny jest (również w jęz.polskim) na stronie: http://www.premid.cz/fileadmin/downloads/etollguide.pdf

 
D A N I A

Korzystanie z dróg i autostrad jes bezpłatne. Płatny jest natomiast przejazd mostami:
- STOREBAELT(18 km) łączącym Zelandię (Korsor) z Fioną (Nyborg), i
- ORESUND(16 km) łączącym Danię (region Oresund) ze Szwecją (region Malmö)
Tabela cenowa na stronie klubowej PZM-Info-Tour.
W ramach ochrony środowiska, z dniem 1 listopada 2011, został wprowadzony obowiązek posiadania winiety ekologicznej EcoSticker przez wszystkie autokary i samochody ciężarowe z rejestracją zagraniczną. Dotyczy to pojazdów,  które chcą się poruszać w strefach ograniczonego ruchu największych miast duńskich tj.Kopenhagi, Aarhus, Odense i Aarlborg. Bliższe informacje na stronie:http://ecosticker.applusbilsyn.dk/en/
Pojazdy handlowe powyżej 12 ton winny posiadać eurowinietki uprawniające do poruszania się po drogach. Eurowinietki wystawiane są w formie elektronicznej. Poza Danią są wymagane i honorowane w Belgii, Holandii, Luksemburgu i Szwecji.

E S T O N I A

Korzystanie z dróg i autostrad jest bezpłatne.

F I N L A N D I A

Korzystanie z dróg i autostrad jest bezpłatne.

F R A N C J A

Przejazd autostradami jest płatny. Wysokośc opłat zależy od odcinka autostrady i kategorii pojazdu. Opłaty drogowe można regulować gotówką lub kartami kredytowymi. Tabele odcinków i aktualne ceny na stronie klubowej PZM-Info-Tour. Dodatkowo płatny jest przejazd tunelami:
- Frejus łączący Francję (Modane) z Włochami (Bardoneche) - długość 12,8 km
- Mont Blanc łączący Chamonix Mont Blanc - Courmayeur/Entreves (I) - długość 11,6 km
- Maurice Lemaire w Wogezach (dawniej Ste-Marie-aux-Mines; droga N59 - 13 km).
- Puymorens, w Pirenejach wschodnich, droga nr N20
- Envalira (terytorium Andory) łączący Pas de la Casa z El Grau Roig
- Prado Carenage (Marsylia)
- Duplex na trasie Rueil - Malmaison
oraz
mostami - wiaduktami zastępującymi promy:
- Tancarville - most przy ujściu Sekwany na A15
- Normandie - most przez ujście Sekwany do wschodniej części Le Havre k.Honfleur
- La Rochelle - most łączący La Rochelle z wyspą Re
- Millau - wiadukt w Larzac o długości 2,5 km
EUROTUNEL pod kanałem La Manche z Calais do Folkestone. Czas trwania przejazdu ok.35 minut; częstotliwość kursowania co 15 minut w dzień i co 30 minut w godzinach nocnych. Ze względu na bezpieczeństwo Eurotunnel nie przewozi samochodów z instalacją gazową (LPG). Zakup i rezerwacja biletów w PZM-Travel w Warszawie i wybranych biurach PZM na terenie kraju. Aktualna oferta: PZM Promy
 
W lipcu 2013 został wprowadzony podatek ekologiczny Ecotax dla pojazdów ciężarowych. Ecotax będzie miał zastosowanie dla wszystkich francuskich i zagranicznych pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t.  
Na wszystkich krajowych oraz lokalnych drogach zostanie naliczony Ecotax. Istniejące drogi płatne będą wyłączone z Ecotax. Wysokość stawki jest obecnie szacowana na ok. 12 centów za kilometr. Stawki będą określane przez Rząd francuski. Stawka zależy również od danych rejestracyjnych pojazdu, takich jak liczba osi czy klasa emisji Euro.
Harmonogram wprowadzania poboru podatku Ecotax
• 20 kwietnia  2013 à  rozpoczęcie etapu testowego i wprowadzenie opłat w Alzacji
• 20 lipca  2013  à  rozszerzenie na sieć dróg krajowych I lokalnych
Podatek nie będzie naliczany przy przejazdach przez bramki istniejące na obecnych drogach płatnych. Wirtualne stacje naliczania opłat będą umieszczone co 3-4 kilometry. Wymagane jest zastosowanie specjalnego OBU (urządzenia pokładowego).  To urządzenie rejestruje współrzędne GPS oraz dane pojazdu, na podstawie których otrzymuje się fakturę. 


G R E C J A

Przejazd autostradami jest płatny. Wysokośc opłat zależy od odcinka autostrady i kategorii pojazdu. Tabele odcinków i aktualne ceny na stronie klubowej PZM INFO Klub.

H I S Z P A N I A

Przejazd autostradami jest płatny. Wysokość opłat zależy od odcinka autostrady i kategorii pojazdu. Tabele odcinków i aktualne ceny na stronie klubowej PZM INFO Klub.

H O L A N D I A
Korzystanie z nich jest bezpłatne. Opłaty pobierane są tylko za przejazd tunelami:
Kil (N217 's Gravendeel - Dordrecht) i

- Westerschelde (długośc 6,6 km; łączy wyspę Zeeland z lądem na trasie Baarland - Terneuzen).
Aktualne ceny na stronie klubowej PZM INFO Klub
.
Pojazdy handlowe powyżej 12 ton winny posiadać eurowinietki uprawniające do poruszania się po drogach. Eurowinietki wystawiane są w formie elektronicznej. Poza Holandią, są wymagane i honorowane w Belgii, Danii, Luksemburgu i Szwecji.

L I T W A

Korzystanie z dróg i autostrad jest bezpłatne.
Opłaty (w formie winietek) pobierane są od przewozów pasażerskich i handlowych
Szczegóły na stronie PZM INFO Klub.

L I E C H T E N S T E I N

Korzystanie z dróg i autostrad jest bezpłatne.

L U K S E M B U R G

Korzystanie z dróg i autostrad jest bezpłatne.
Pojazdy handlowe powyżej 12 ton winny posiadać eurowinietki uprawniające do poruszania się po drogach. Eurowinietki wystawiane są w formie elektronicznej. Poza Luksemburgiem są wymagane i honorowane w  Belgii, Danii, Holandii i Szwecji.
 
Ł O T W A  

Korzystanie z dróg i autostrad dla samochodów osobowych jest bezpłatne.
Od 01.07.2014 została wprowadzona opłata za korzystanie z dróg głównych dla pojazdów bądź zespołów pojazdów o dmc powyżej 3500 kg wykonujących przewóz towarów lub przeznaczonych do tego celu. Szczegółowe informacje o warunkach zakupu i cenach a także mapka płatnych odcinków drogowych  (w jęz.angielskim) są dostępne na stronie: http://www.lvvignette.eu
.
 
M A C E D O N I A

Przejazd autostradami jest płatny. Wysokośc opłat zależy od odcinka autostrady i kategorii pojazdu. Opłaty za przejazd autostradami reguluje się gotówką, w MKD. Tabele odcinków i aktualne ceny na stronie klubowej PZM INFO Klub.

M O Ł D O W A

Przy wjeździe samochodem do Mołdowy pobierane są opłaty:
1. drogowa (winietka) od samochodów oraz przyczep campingowych i innych turystycznych (np. pod łódź) w zależności od ilości dni pobytu na terytorium Mołdawii;
2. wjazdowa od samochodów handlowych (przewożących towary)
.
 
N I E M C Y        

Korzystanie z dróg i autostrad jest bezpłatne dla ruchu samochodów osobowych.

TRANSPORT HANDLOWY

Samochody ciężarowe opłacają przejazd wg systemu elektronicznego: 
 www.toll-collect.de - również w wersji polskiej
Uwaga - transport autokarowy: Z dniem 01.01.2005 weszły w życie nowe przepisy nakladające obowiązek 
zgłoszenia przed pierwszą jazdą realizacji tego typu usług
do urzędu skarbowego w Oranienburgu odpowiedzialnego za podatek obrotowy od firm polskich. Szczegółowe informacje pod adresem: www.bundesfinanzministerium.de/dokumente/ix-..5120/Artikel.htm 

Od 1 stycznia 2008 w Berlinie, Kolonii i Hanowerze oraz w kolejnych miastach zostają wprowadzane zielone strefy obejmujące obszar centrów miast, a ich granice wyznaczają specjalne znaki drogowe, określające jednocześnie rodzaje plakietek uprawniających do wjazdu (biały prostokąt z czerwonym kręgiem i napisem Umwelt Zone). W tej strefie będzie można poruszać się wyłącznie samochodem z nalepką umieszczoną na przedniej szybie oznaczającą spełnienie normy emisji spalin. Nalepkę, w cenie 5 Euro, będzie można nabyć w autoryzowanych warsztatach samochodowych i na stacjach diagnostycznych w oparciu o dowód rejestracyjny pojazdu. Brak nalepki karany będzie mandatem w wysokości 40 Euro i 1 pkt. karnym. 
Sprzedaz Umweltzone Plakette przez PZM Sklep


N O R W E G I A

W Norwegii jest 23 000 km dróg krajowych i 16 000 km dróg regionalnych oraz ok. 75 km autostrad. Autostrady 4-pasmowe oznaczone są literą A; autostrady 2-pasmowe - literą B. Inne drogi oznaczone są symbolami: E - drogi europejskie; RV - drogi krajowe; FV - drogi lokalne.  Korzystanie z  dróg jest płatne  w systemie elektronicznym Autopass. Zasady korzystania z  "AutoPASS" są dostępne na stronie: www.autopass.no 
w NOK. Pobierane są także opłaty za przejazd tunelem łączącym Oslo z zachodu na wschód (3 km).
Uwaga: Od kierowców wjeżdżających do śródmieścia miast: Oslo, Bergen i Trondheim pobierana jest opłata ekologiczna. Natomiast w Oslo i Trondheim pobierana jest również opłata od samochodów wyposażonych w opony okolcowane. Więcej informacji na stronie klubowej PZM INFO Klub.
 
P O L S K A
 

Nowe drogi krajowe objęte poborem opłat

Trwają prace nad ustaleniem zakresu i terminu kolejnego rozszerzenia sieci dróg objętych systemem viaTOLL. Wśród tras do objęcia opłatami dla aut ciężarowych znajduje się m.in. nowy odcinek autostrady A4 z Tarnowa do Dębicy, odcinek S8 między Wrocławiem a Łodzią -  od Wielunia do Łasku. Na stworzonej właśnie liście są poza tym także: nowy odcinek zachodniej obwodnicy Poznania, kawałek S3 z Gorzowa Wlkp. do Międzyrzecza, obwodnica Augustowa oraz S69 pod Bielsko-Białą.

(Gazeta Prawna, 26.11.2014)

Zmiany w opłatach drogowych

W styczniu 2015 r wejdzie w życie nowelizacja ustawy dotyczą w szczególności warunków i zasad nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów związanych z opłatami za przejazd po drogach objętych opłatą elektroniczną - Viatol. Po wejściu w życie ustawy kary za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty będą wynosić: 500,-zł za każde naruszenie związane jest ruchem zespołu pojazdów, gdzie pojazdem ciągnącym jest samochód osobowy i 1500,- zł w pozostałych przypadkach. Wprowadzeni zostaną także różni adresaci kar pieniężnych oraz ograniczona zostanie ilość nakładanych na jedną osobę kar.
Więcej szczegółów pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1310/1

(RCL, gru 2014)

23 maja 2014 oddano do ruchu ostatni brakujący dotąd odcinek autostrady A1 Świerklany - Mszana, przed granicą z Czechami. Oznacza to że nie ma już objazdu A1 do Ostravy, kierowcy oszczędza kolejną godzinę jazdy na południe Europy.
(GDDKiA, 22.05.2014)

Generalnie przejazd drogami krajowymi i autostradami jest bezpłatny. Opłaty pobierane są tylko za przejazd niektórymi odcinkami autostrad:
A1 Rusocin - Nowa Wieś za Grudziądzem (węzeł Grudziądz został otwarty 17.12.2012)
kat.1 - motocykle i samochody osobowe o dwóch osiach - 29,90 zł
kat.2 - pojazdy samochodowe o 2 osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze, pojazdy samochodowe o 2 osiach z przyczepami - 71,00 zł
kat.3 - pojazdy samochodowe o 3 osiach, pojazdy samochodowe o 2 osiach, z których co najmniej 1 wyposażona jest w koło bliźniacze z przyczepami - 71,00 zł
kat.4 - pojazdy samochodowe o więcej niż 3 osiach, pojazdy samochodowe o 3 osiach z przyczepami, pojazdy samochodowe o więcej niż 3 osiach z przyczepami - 71,00 zł
kat.5 - pojazdy niemieszczące sie w kat.1-4 oraz pojazdy, których wymiary lub nacisk osi albo ciężar przekraczają limity określone w przepisach o ruchu drogowym - 298,90 zł
Pełne informacje o A1 na stronie: http://www.a1-autostrada.pl/

A4 Katowice - Kraków (61 km)
kat.1 - motocykle - 5,00 zł
kat.1 - samochody osobowe o dwóch osiach -10,00 zł
kat.2 - pojazdy samochodowe o 2 osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze, pojazdy samochodowe o 2 osiach z przyczepami - 16,50 zł
kat.3 - pojazdy samochodowe o 3 osiach, pojazdy samochodowe o 2 osiach, z których co najmniej 1 wyposażona jest w koło bliźniacze z przyczepami - 16,50 zł
kat.4 - pojazdy samochodowe o więcej niż 3 osiach, pojazdy samochodowe o 3 osiach z przyczepami, pojazdy samochodowe o więcej niż 3 osiach z przyczepami - 26,50 zł
kat.5 - pojazdy niemieszczące sie w kat.1-4 oraz pojazdy, których wymiary lub nacisk osi albo ciężar przekraczają limity określone w przepisach o ruchu drogowym - 26,50 zł
Uwaga: wyżej podane opłaty stanowią połowę kwoty za przejazd całym odcinkiem Katowice - Kraków
Pełna informacja : http://www.autostrada-a4.com.pl/oplaty/oplaty-i-sposoby-platnosci
 
A4 Wrocław/węzeł Bielany Wrocławskie - Gliwice/węzeł Sośnica
- motocykl - 0,05 PLN/km
- samochód do 3,5 t - 0,10 PLN/km
Pojazdy powyżej 3,5 ton wg taryfikatora ViaTOLL dla pojazdów ciężkich

A1 - oddano do ruchu 63 km odcinek Toruń (Czerniewice) - Włocławek - Kowal.

A4 Krzyżowa - Zgorzelec. Autostrada A4 na odcinku Zgorzelec – Krzyżowa ma 51,4 km długości. Od Zgorzelca do Krzyżowej powstały cztery węzły drogowe: Zgorzelec, Godziszów, Bolesławiec, Krzyżowa (połączył A4 z A18 w kierunku Olszyny). Przejazd autostradą jest bezpłatny.

A4 - oddany został do do ruchu 18-kilometrowy odcinek od w. Jarosław Wschód (okolice Pawłosiowa) do w. Przemyśl (skrzyżowanie z DK77, okolice Radymna).

A4 Brzesko - Wierzchosławice 
Oddano do ruchu drugą jezdnię A4 od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice. Na odcinku prędkość ograniczona jest do 110 km/h i jest dostępna jedynie dla pojazdów do 12 ton i dla autobusów.


A4 Szarów - Tarnów

Pod koniec listopada został oddany do ruchu ok.60-kilometrowy odcinek autostrady A4 na trasie Szarów - Tarnów. Na oddanym odcinkujednak czekają kierowców różne

utrudnienia i ograniczenia prędkości.

 
A4 -oddano do ruchu 37 km odcinek autostrady A4 od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów zachodni (30.10.2013).
A4 - Przemyśl - Korczowa (granica z Ukrainą) oddano w grudniu 2013

A2 Stryków/Łódź - Warszawa - 91 km oddano do użytku 06.06.2012
 
A2 Autostrada GDDKiA na odcinku Stryków/Lódź - Konin ( ok.80 km). Stawki opłat wynoszą:
• motocykle – 0,05 zł/ km
• pozostałe pojazdy lub zespoły pojazdów o DMC <3,5 t (samochody osobowe, dostawcze, mikrobusy)  – 0,10 zł/ km
. pojazdy powyżej 3,5 ton - viaTOLL
 
A2 Autostrada Wielkopolska na odcinku Konin - Września (49 km)
- motocykl, samochód 2-osiowy - 15 PLN
- motocykl z przyczepą, samochód 2-osiowy z przyczepą, samochód 2-osiowy
z oponami bliźniaczymi - 27 PLN
- samochód 3-osiowy, lub 2-osiowy z oponami bliźniaczymi, z przyczepą - 41 PLN
- samochód  3-osiowy z przyczepą, samochód powyżej 3 osi - 63 PLN
- pojazdy ciężkie - 150 PLN


A2 Autostrada Wielkopolska na odcinku Września-Poznań/Krzesiny (38 km) 
- motocykl, samochód 2-osiowy - 15 PLN
- motocykl z przyczepą, samochód 2-osiowy z przyczepą, samochód 2-osiowy
z oponami bliźniaczymi - 27 PLN
- samochód 3-osiowy, lub 2-osiowy z oponami bliźniaczymi, z przyczepą - 41 PLN
- samochód  3-osiowy z przyczepą, samochód powyżej 3 osi - 63 PLN
- pojazdy ciężkie - 150 PLN

A2 Autostrada Wielkopolska na odcinku Poznań/Komorniki - Nowy Tomyśl (51 km)
- motocykl, samochód 2-osiowy - 15 PLN
- motocykl z przyczepą, samochód 2-osiowy z przyczepą, samochód 2-osiowy
z oponami bliźniaczymi - 27 PLN
- samochód 3-osiowy, lub 2-osiowy z oponami bliźniaczymi, z przyczepą - 41 PLN
- samochód  3-osiowy z przyczepą, samochód powyżej 3 osi - 63 PLN
- pojazdy ciężkie - 150 PLN

A2 Nowy Tomyśl - Świecko (105,9 km)
- motocykl, samochód 2-osiowy - 18 PLN
- motocykl z przyczepą, samochód 2-osiowy z przyczepą, samochód 2-osiowy z oponami bliźniaczymi - 40 PLN
- samochód 3-osiowy lub 2-osiowy z oponami bliźniaczymi, z przyczepą - 40 PLN
- samochód 3-osiowy z przyczepą, samochód powyżej 3 osi - 40 PLN
- pojazdy ciężkie - 40 PLN
 
A2 - podwyżka myta od 12 stycznia 2015 r.
12 stycznia 2015 roku od godz. 6.00 zmienią się stawki za przejazd płatnymi odcinkami autostrady koncesyjnej A2 Nowy Tomyśl - Konin. Nowe stawki ustalane są w oparciu o Umowę Koncesyjną podpisaną z rządem, plan finansowy i prognozy ruchu.  Nowe stawki za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady  będą wynosić:
Kat. 1 (pojazdy o dwóch osiach) - 17 PLN brutto (0,34 PLN za 1 km)
Kat. 2 (pojazdy o dwóch osiach) - 29 PLN brutto (0,58 PLN za 1 km)
Kat. 3 (pojazdy o trzech osiach) - 44 PLN brutto (0,88 PLN za 1 km)
Kat. 4 (pojazdy o więcej niż trzech osiach) - 68 PLN brutto (1,36 PLN za 1 km)
Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne) - 170 PLN brutto (3,40 PLN za 1 km)
Koszt przejazdu autostradą A2 na odcinku Świecko - Nowy Tomyśl (106 km) pozostaje bez zmian.
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.autostrada-a2.pl/pl/index
 
UWAGA:
Aktualne informacje o eletronicznym systemie opłat drogowych dla pojazdów i zespołów pojazdów o dmc powyżej  3,5 tony - VIA TOLL .
Pełne informacje znajdziecie na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: http://www.gddkia.gov.pl/pl/14/oplaty-za-autostrady
 
P O R T U G A L I A

Przejazd autostradami jest płatny. Wysokość opłat zależy od odcinka autostrady i kategorii pojazdu.
Opłaty za korzystanie z autostrad pobierane są według 2 systemów:
►  opłaty za korzystanie z autostrad można regulować gotówką, kartami kredytowymi na autostradach, których gestorem jest BRISA (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A12, A13 i A14).
► od 2012 roku  wprowadzany jest elektroniczny system poboru opłat.
Opłaty w systemie elektronicznym można regulować poprzez:
- Easy Toll (Welcome Point’s) skierowany do turystów zagranicznych, posiadaczy kart kredytowych Mastarcard i Visa. Kierowca bez wychodzenia z pojazdu wkłada kartę kredytową do terminala i system automatycznie łączy rejestrację pojazdu z kartą kredytową. Opłaty bezpośrednio obciążają konto karty. System działa przez 30 dni od  chwili przyłączenia do systemu (kierowca wkłada kartę kredytowa do maszyny, która robi zdjęcie tablicy rejestracyjnej celem skojarzenia jej z pojazdem).Wystawione pokwitowanie należy przechowywać. Kierowca ma zawsze możliwość zmienić dane rejestracyjne pojazdu lub anulować przyłączenie za pośrednictwem Call Center 707 500 501 (połączenie krajowe) lub 00 351 212 879 555 (z zagranicy) lub przez stronę  www.portugaltolls.com  
Kioski oznaczone napisem Easy Toll znajdują się na: EN13 – Vila Nova de Cerveira, A24 – Chaves, A25 – Vilar Formoso i A22 -  Vila Real se Santo Antonio.
- TollCard. Karty opłat drogowych są dostępne w wartościach 5, 10, 20 i 40 Euro, które uaktywnia się SMS-em lub bezpośrednio przez internet na stronie www.ctt.pt
Karty można zakupić w:
- urzędach pocztowych lub bezpośrednio na stronie: www.ctt.pt,
- niektórych zatokach wypoczynkowych w Hiszpanii i Portugalii,
- niektórych hotelach i biurach podróży
Tabele odcinków i aktualne ceny na stronie klubowej
PZM INFO Klub

R O S J A

Korzystanie z dróg i autostrad jest bezpłatne. Przy wjeździe pobierana jest opłata wjazdowa i ekologiczna, której wysokość zależy od kategorii pojazdu (z powodu częstotliwości zmian zasad i wysokości opłat nie możemy podać nawet kosztów przykładowych). Informacje nt. aktualnych wysokości opłat można uzyskać na granicy lub w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej.
 
R U M U N I A
 
Przejazd autostradami i drogami jest płatny w formie winietek (rovignette). W październiku 2010 system winietek naklejanych został zastąpiony przez system winietek elektronicznych. Wjeżdżając na teren Rumunii kierowca winien wykupić e-winietkę (e-rovigniette). E-winietki są do nabycia w urzędach pocztowych i na stacjach paliwowych koncernu Petrom, Mol, Rompetrol i w agencjach Scalla, Speedy, Medina i Pasaj. Wykupując e-winietkę kierowca podaje swoje dane oraz dane rejestracyjne samochodum i ilość dni pobytu na terenie Rumunii, które są wprowadzane do bazy danych centrum informacji drogowej Cestrin. Kamery zamontowane wzdłuż dróg i policja drogowa sprawdza tablice rejestracyjne pojazdów. W przypadku niedostatecznego opłacenia taksy drogowej nakłada mandaty w wysokości od 250 do 4500 RON. Cena winietki (w Euro) zależy od kategorii pojazdu, czasu pobytu i kategorii emisji spalin.

typ

kategoria pojazdu

1 dz.

7 dni

30 dni

90 dni

12 mies.

A

samochód osobowy

-

3

7

13

28

B

samochód do transportu towarów do 3,5 t.

-

6

16

16

96

C

a) samochód do transportu towarów od 3,5 t do 7,0 t

4

20

52

120

320

 

b) mikrobusy do 23 miejsc łącznie z kierowcą

4

20

52

120

320

D

a)samochód ciężarowy od 7,0 do 12 ton

7

35

91

210

560

 

b) autokar powyżej 23 miejsc łącznie z kierowcą

7

35

91

210

560

E

samochód ciężarowy powyżej 12 ton, maks. 3-osiowe

9

45

117

270

720

F

samochód ciężarowy powyżej 12 ton, min.4-osiowe

11

55

143

374

1210

Uwaga:  Winietka 1-dniowa ważna jest tylko w dniu wydania. W praktyce oznacza to, ze winietka zakupiona o godz.23,oo ważna jest efektywnie tylko 1 godzinę.

S E R B I A

Przejazd autostradami jest płatny. Wysokość opłat zależy od odcinka autostrady i kategorii pojazdu. Opłaty za przejazd autostradami reguluje się gotówką (w dinarach (RSD) lub w Euro) lub kartami kredytowymi: Mastercard, Maestro, Visa i American Express.Tabele odcinków i aktualne ceny na stronie klubowej PZM INFO Klub

S Ł O W A C J A

Opłaty drogowe, w formie winietek, pobierane są za przejazd wyznaczonymi odcinkami autostrad i dróg ekspresowych: D1, D2, D3, D4, R1, R2 i R6. 
Uwaga: od dnia 01.01.2010 pojazdy o dmc powyżej 3,5 tony podlegają elektronicznemu systemowi poboru opłat ( Myto ).
Ceny winietek opłat drogowych w zależności od kategorii pojazdu i okresu pobytu. 
Ceny i rodzaje winietek obowiązujących w 2015:
kat.pojazdu

10-dniowa (ważna 10 dni łącznie z datą zaznaczoną na winietce)

1-miesięczna (ważna 30 od daty zaznaczonej na
winietce )

1-roczne (01.01.2015 - 31.01.2016)

pojazd do 3,5 tony

10,00 Euro
(55,50 PLN)

14,00 Euro
(74,00 PLN)

50,00 Euro
(236,50 PLN)

przyczepa kat.01 i 02 do 3,5 t (nie towarowa) *)

10,00 Euro

(55,50 PLN)

14,00 Euro

(74,00 PLN)

50,00 Euro

Wyjątek stanowi odcinek Bratysława - Berg (Austria), który jest bezpłatny.
Ceny w PLN ważne od 01.01.2015 w strukturze PZM. W cenie winiety polska marża handlowa 10.50 z VAT.

Ważne dla podróżujących z przyczepą lub kamperem przez Słowację 
Od stycznia 2014 dla samochodów osobowych z przyczepami*) obowiązują 2 winietki:
•    winietka na pojazd ciągnący (samochód)
•    winietka na pojazd ciągniony (przyczepa)
Winietki na przyczepy:
•    kat.01 - do 750 kg włącznie, i
•    kat.02 - od 750 kg do 3,5 ton włącznie
*)przyczepy nietowarowe tj. campingowa, pod łódź itp.
Obydwie winietki nakleja się na pojazd ciągnący.
Samochody kempingowe (kampery do 3,5 tony lub powyżej 3,5 tony) obowiązuje posiadanie 1 winietki na samochód.

(na podstawie SCT - Slovakia Travel)
Uwaga: Z obowiązku posiadania winietki zwolnione są pojazdy 2-kołowe np. motocykl, natomiast motocyklz przyczepą winien już posiadać winietkę

Brak winietki karany jest mandatem w wysokości  10-krotnej wartości winietki odpowiedniej dla kategorii i czasu pobytu pojazdu na Słowacji. Winietki można nabyć w punktach granicznych, na stacjach paliwowych, a w Polsce w delegaturach granicznych i biurach turystyki. Winietki, za złotówki, można też zakupić via internet PZM Sklep.

Uwaga: wymiana  uszkodzonych winietek 1-rocznych
W przypadku uszkodzenia szyby, na której naklejona była  1-roczna winietka właściciel pojazdu może ją wymienić przedstawiając:
a) odcinek kontrolny uszkodzonej winietki,  oraz

b) przy uszkodzenia szyby w trakcie wypadku konieczny jest protokół z policji (nawet polskiej) oraz zdjęcie pojazdu
Dokumenty należy przesłać wraz z załączonym poniżej wnioskiem na adres:
Narodna Dialnicna Spolocnost. A.S.

Mlynske Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovensko

wniosek do ndas o wymiane winietki      


S Ł O W E N I A
Przejazd autostradami jest płatny.  Winietki edycji 2015 r. dla pojazdów do 3,5 tony:

Kategoria pojazdu

tygodniowa
(ważna 7 kolejnych dni łącznie z datą zaznaczoną na winietce)

miesięczna
(ważna od daty zaznaczonej na
winietce do końca dnia tej samej daty kolejnego miesiąca. Jeśli takiej daty nie ma w następnym miesiącu to winietka jest ważna do końca tego miesiąca)

roczna
(ważna od 01.01.2015 do 31.01.2016)

Kategoria 1
Jednośladowe pojazdy silnikowe

7,50
(-)

30,00
(-)

55,00
(-)

Kategoria 2A
Samochody campingowe i 2-śladowe pojazdy silnikowe o maksymalnej wysokości nad pierwszą osią 1,30 m, których maksymalny dozwolony ciężar nie przekracza 3.500 kg z przyczepą lub bez niej

 

15,00
(83,50 PLN)

30,00
(151,00 PLN)

110,00
(509,00 PLN)

Kategoria 2B

2-śladowe pojazdy silnikowe o wysokości nad pierwszą osią powyżej 1,30 m lub więcej, których maksymalny dozwolony ciężar nie przekracza 3.500 kg z przyczepą lub bez ( LISTA POJAZDÓW )

30,00
(193,50 PLN)

60,00
(373,50 PLN)

220,00
(1003,50 PLN)

Uwaga: Przyczepy campingowe lub pod łódź, ciągnięte przez pojazd o maksymalnym ciężarze całkowitym do 3,5 tony nie potrzebują dodatkowej winietki. Wystarczy ważna, prawidłowo naklejona winietka na pojeździe ciągnącym.

Ceny w PLN ważne od 01.12.2014  w strukturze PZM. W cenie winiety polska marża handlowa 10.50 z VAT.

Winietki, przy których wskazana jest cenaw złotówkach  (PLN) są do nabycia w Polsce w biurach turystyki PZM i delegaturach granicznych PZM lub bezpośrednio przez PZM Sklep  
Wykaz dróg płatnych winietą w roku 2015:

Autostrady
A1 Sentilj (A) - Pesnica -Maribor (Ptujska cesta - Slivnica - Celje - Ljubljana (zadobrova-Malence-Kozarje) - Postojna - Razdrto - Divaca - Koper (Srmin)
A2 Karawanken Tunel (A) - Lesce - Podtabor - Kranj - Ljubljana (Sentvid) -  A1(Malence) - Ivancna Gorica - Bic - Pluska (Trebnje) - Novo Mesto - Kronovo - Drnovo - Obrezje (HR)
A3 Divaca (Gabrk) - Sezana - Fernetici (I)
A4 Slivnica - Hajdina - Drazenci
A5 Maribor (Dragucova) - Lenart - Murska Sobota - Dolga Vas - Lendava - Pince (H)
Drogi ruchu szybkiego
H2 Pesnica - Maribor (Tezno)
H3 Ljubljana (Zadobrova-Tomacevo-Koseze) - północna obwodnica
H4 Nanos - Vipava - Ajdovscina - Selo - Sempeter - Vrtojba (I)
H5 Skofije (I) - Srmin - Koper (Skocjan)
H6 Koper (Skocjan - Zusterna)
H7 Dolga Vas - granica z Węgrami

Wiecej informacji na stronie klubowej. Winiety można zakupić m.in. na przejściu granicznym, na stacjach benzynowych w Słowenii i sąsiednich krajach ( Austria, Węgry). W Polsce winietki są już dostępne w wybranych biurach PZM oraz wysyłkowo przez PZM Sklep.  
 
S Z W A J C A R I A

Za przejazd autostradami i drogami ruchu szybkiego obowiązuje opłata w postaci winietek. Dla pojazdów silnikowych do 3,5 tony (w tym i motocykli) obowiązuje wyłącznie winietka roczna (winietka ważna jest od 1 grudnia roku poprzedniego do 31 stycznia roku następnego tj.14 miesięcy).

Cena winietki edycji 2015 r.:

-
dla pojazdu do 3,5 tony - 40 CHF (200 PLN)
- na przyczepę - 40 CHF (200 PLN)*)

*) dmc zestawu pojazd ciągnacy + przyczepa nie może przekroczyc 3,5 tony.
Ceny w PLN ważne od 16.01.2015 w strukturze PZM. W cenie winiety polska marża handlowa 10.50 z VAT.
Brak winietki karany jest mandatem w wysokości 200 CHF plus koszt wykupienia winietki.

Kierowcy pojazdów lub zestawów pojazdów o dmc powyżej 3,5 t, niezależnie od dróg, po których będą się poruszać, obowiązani są wykupić odpowiednie winietki, których cena zależy od kategorii pojazdu, jego ciężaru i okresu pobytu na terytorium Szwajcarii (winietki nabywa się na punktach granicznych przed wjazdem na terytorium Szwajcarii). 
Dodatkowo pobierane są opłaty za przejazd tunelami: - Munt la Schera łączącym Zernez (region Grisons) z Livigno (Włochy). Dostępny dla ruchu w godz. 8-20, tylko dla pojazdów o maks. wysokości - 3,60 m i szerokości - 2,50 m. - Grand St.Bernard dostępnym tylko dla pojazdów o wymiarach maks.: wysokość - 4 m, szerokość - 2,55 m, długość - 18,0 m, ciężar - 40 ton. Przez niektóre tunele kursują pociągi specjalne przewożące samochody i pasażerów: Lötschberg na trasie Kandersteg - Goppenstein Lötschberg na trasie Kandersteg - Iselle (I) Furka na trasie Realp - Oberwald Oberalp na trasie Andermatt - Sedrun Albula na trasie Thusis - Samedan. Vereina na trasie Selfranga - Sagliains

S Z W E C J A

Przejazd autostradami jest bezpłatny. Płatny jest przejazd mostami:
- ORESUND (4 km tunelu i 7,8 km mostu) łączącym Szwecją (Malmo) z Danią (Lernacken)
- SVINESUND łączącym Szwecję z Norwegią. 

Pojazdy handlowe powyżej 12 ton winny posiadać eurowinietki uprawniające do poruszania się po drogach. Eurowinietki wystawiane są w formie elektronicznej. Poza Szwecją, są wymagane i honorowane w Danii, Holandii, Luksemburgu i Belgii.

Wjazd do centrum Sztokholmu i Göteborga jest płatny. Opłata pobierana od poniedziałku do piątku w godzinach 06h30 - 18h30.
Od 1 stycznia 2015 roku również pojazdy z rejestracją zagraniczną są objęte obowiązkiem opłaty za wjazd do powyższych miast. Opłata waha się w granicach od 10 do 20 SEK w Sztokholmie i między 9 a 22 SEK w Göteborgu. Opłata nie może wynosić więcej niż 60 SEK/dzień.

Szczegóły na stronie: http://www.transportstyrelsen.se/en/road/Congestion-taxes-in-Stockholm-and-Goteborg/


Cenniki na stronie klubowej PZM-Info-Tour.

T U R C J A

Opłaty za przejazd drogami i mostami można regulować tylko i wyłącznie  w systemie elektronicznym HGS. System jest dostępny w dwóch rodzajach płatności:
▪ winietka  (5 TRY ważna tylko na 1 pojazd)
▪ karta HGS (15 TRY z możliwością korzystania przez kilka pojazdów)
Posiadanie winietki pozwala na przejazd bez zatrzymywania się.
Turysta może zakupić winietki lub karty HGS w urzędach pocztowych i na stacjach paliwowych i naładować je minimalną kwotą wg kategorii pojazdu:
- kategoria 1 - 30 TRY
- kategoria 2 - 37,50 TRY
- kategoria 3 - 53 TRY
- kategoria 4 - 67,50
- kategoria 5 - 81,50 TRY
Po przejeździe płatnego odcinka kierowca otrzymuje SMS-em informację ile pieniędzy zostało mu jeszcze na karcie/winietce.
Aktualne i szczegółowe informacje o ewentualnych utrudnieniach w ruchu dostępne są również w jęz. angielskim, na stronie:
http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteEng/Root/MainPageEnglish.aspx

Tabele odcinków i aktualne ceny na stronie klubowej PZM-Info-Tour.


U K R A I N A

Za przejazd autostradami nie są pobierane opłaty drogowe. Jedynie przy wjeździe na terytorium Ukrainy uiszcza się na granicy taksę ekologiczną, której wysokość zależy od pojemności silnika pojazdu (ok.10 Euro za każde 1000 ccm).

W I E L K A  B R Y T A N I A

Generalnie, przejazd autostradami jest bezpłatny. Opłaty, ceny w GBP, pobierane są jedynie za przejazd niektórymi mostami i tunelami oraz nowym odcinkiem autostrady M6 przebiegającym na północ od Birmingham. 
W Londynie została wprowadzona  Strefa Małej Emisji  Spalin (Low Emission Strefa - LEZ).
Niektóre kategorie pojazdów z napędem diesla, z rejestracją Wielkiej Brytanii bądź zagraniczną  musi spełniać normy emisji spalin lub zapłacić podatek w wysokości do 200 GBP/dzień za wjazd do strefy LEZ. Oprócz pojazdów komercyjnych, ograniczenia dotyczą również samochodów campingowych i  camperów  o dmc powyżej 2,5 ton, pickupów i samochodów dostawczych powyżej 1.205 ton i mikrobusów powyżej 8 miejsc siedzących, poza miejscem kierowcy. Pojazdy z zagraniczną rejestracją, które spełniają normy emisji muszą pasować winny zarejestrować się w Transport for London przed rozpoczęciem jazdy w terenie, aby uniknąć płacenia taksy.Rejestracja jest bezpłatna, można ją wypełnić za pośrednictwem poczty elektronicznej i trwa około 10 dni.LEZ nie dotyczy samochodów  osobowych i motocykli, niezależnie od miejsca rejestracji.

Kierowcom wszystkich pojazdów zaleca się korzystać z Vehicule Checker dostępnego na stronie internetowej: http://www.tfl.gov.uk/roadusers/default.aspx
Tabele odcinków i aktualne ceny na stronie klubowej PZM-Info-Tour.


W Ę G R Y

Opłaty drogowa - autostradowa- dawna winieta naklejka zastąpiona została od 2008 roku w formie e-winietki. E-winietka (e-matrica)  jest sprzedawana w formie wydruku elektronicznego. Potwierdzenie z numerem sprzedaży należy zachować do ewentualnej kontroli. E-winietki można nabywać na Węgrzech w agencjach konsorcjum autostrad węgierskich, i na stacjach paliwowych usytuowanych przy wjazdach na ww. autostrady. Należność za winietki może być regulowana gotówką, w HUF; akceptowane są też karty kredytowe: Visa, Eurocard/Mastercard, DKV i UTA.  W Polsce e-winietki można zakupić w biurach turystyki PZM oraz w  PZM Sklep.

Ceny e-winietek edycji 2015, w HUF:
Uwaga: Zmiany w kategoriach pojazdów od 2015 roku !
 

 kategoria pojazdu Tygodniowa (ważna 10 dni łącznie z datą zaznaczoną na winietce) 1-miesięczna
(ważna od daty zaznaczonej na
winietce do końca dnia tej samej daty kolejnego miesiąca. Jeśli takiej daty nie ma w następnym miesiącu to winietka jest ważna do końca tego miesiąca)

 
Roczna
od 01.01.2015 do 31.01.2016

 
Roczna winietka powiatowa
D1 -pojazdy i ciągnięte przez nie przyczepy o łącznej masie do 3,5 tony, przewożące maksymalnie 7 osób(łącznie z kierowcą)  2 975
68,50 PLN
 4 780
101,50 PLN
42 980
730,50 PLN

5 000
94,50 PLN

D2 -pojazdy nie należące do kat. D1, przewożące powyżej 7 osób, a także campery oraz pojazdy ciężarowe ( kratka) o max. masie 3,5 tony 5 950
110,50 PLN
9 560
170,50 PLN
42 980
730,50 PLN

10 000
177,50 PLN

B2 - autobusy, busy,
campery o masie całkowitej powyżej 3,5 t
13 385
261,50 PLN
21 975
423,50 PLN
199 975
 3 343,50

20 000
343,50 PLN

U - przyczepy ciągnięte przez pojazdy należące do kat. D2 oraz B2 (wymagany nr rejestracyjny przyczepy do wydania winietki)
2 975
68,50 PLN

 
4 780
101,50 PLN
42 980
730,50 PLN

5 000
94,50 PLN

D1M motocykl 1 470
41,00 PLN
- -  

Ceny w PLN ważne od 01.01.2015 w strukturze PZM. W cenie winiety polska marża handlowa 10.50 z VAT.
 

Dla pojazdów poniżej 3,5 t.  kat.D1 oraz D2 e-matrica obowiązuje na autostradach:  M1, M3, M5, M6, M7, M30, M35, M43 i M60
Mapa płatnych dróg dla pojazdów kat. D1 oraz D2.
Dla pojazdów kat. B2 e-matrica obowiązuje na autostradach: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M15, M19, M35 i M70.
Mapa płatnych dróg dla pojazdów kat. B2.

Od 1 stycznia 2015 roku zwolnione z opłat są: autostrada M31 oraz odcinki autostrady M0 : odcinek pomiędzy M1 a M6,  odcinek między M4 a M3 oraz Most Megyeri.

Od 1 stycznia 2015 roku będzie też możliwość nabycia rocznej winiety regionalnej, które będą obowiązywać na wybranych odcinkachi autostrad:
M1 Bács-Kiskun; Baranya; M2 Borsod-Abaúj-Zemplén; M4 Csongrád; M6 Fejér; M7 Győr-Moson-Sopron; M8 Hajdú-Bihar; M9 Heves; M11 Komárom-Esztergom; M13 Pest; M14 Somogy; M15 Szabolcs-Szatmár-Bereg; M16 Tolna; M17 Vas; M18 Veszprém; M19 Zala.

Pełen wykaz na stronie PZM INFO Klub oraz sprzedaż przez PZM Sklep

U W A G A !!!
Od  1 lipca 2013 r. obowiązuje elektroniczny system opłat drogowych dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. System o nazwie HU-GO zostanie wprowadzony na wyznaczonych odcinkach dróg (w sumie na 6513 km). Kategorie oparte są na liczbie osi pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony:
J2 kategorii dla pojazdów o 2 osiach,
J3 z 3 osiami, i
J4 z 4 lub więcej osi.
Tabela cen na rok 2015 (HUF (forint) za km) (ceny brutto):

Kategoria środowiskowa

J2

J3

J4

Autostrada

Główna droga

Autostrada

Główna droga

Autostrada

Główna droga

(≥ EURO III.)

44,54

18,95

62,49

32,80

91,04

56,78

B (EURO II.)

52,40

22,29

73,52

38,59

113,80

70,98

C (EURO I.)

60,26

25,63

84,55

44,38

136,56

85,18

Z systemu HU-GO można korzystać poprzez:
a) urządzenie pokładowe, lub
b) wykupienie biletu relacyjnego
Należy pamiętać, że bez rejestracji u operatora można jedynie wykupić zezwolenie na użytkowanie drogi (bilet relacyjny). Rejestracja w systemie przewidziana jest od 24.06.2013 na portalu obsługi klienta www.hu-go.hu  i na wyznaczonych POS-tach.

W Ł O C H Y 
                   
Przejazd autostradami jest płatny. Wysokość opłat zależy od odcinka autostrady i kategorii pojazdu. Opłaty za przejazd autostradami reguluje się gotówką bądź kartami magnetycznymi VIACARD o wartości 25, 50 i 75 Euro, które są ważne dla wszystkich rodzajów pojazdów i zachowują ważność do momentu wyczerpania kredytu. W sprzedaży są VIACARD o wartości 25 i 50 EUR.
- via card 25 EUR (126,50 PLN)
- via vard 50 EUR (240,50 PLN)
Ceny w PLN ważne od 01.12.2014 w strukturze PZM. W cenie winiety polska marża handlowa 10.50 z VAT.
Uwaga: karta VIACARD nie jest honorowana na Sycylii.
W użyciu są też inne karty opłat za przejazd autostradami np. Bancomat (wystawiana przez banki), Fastpay (o zasadach zbliżonych do Viacard) i Tele-Pass.
Tabele odcinków i aktualne ceny na stronie klubowej PZM INFO Klub

Ponadto pobierane są też opłaty za przejazd tunelami: Mont Blanc (Włochy - Francja), Frejus (Włochy - Francja), Grand St.Bernard (Włochy - Szwajcaria) i Munt la Schera (Włochy - Szwajcaria)
  
Uwaga

Winietki, przy których wskazana jest cena w złotówkach (PLN) są do nabycia w Polsce w biurach turystyki PZM i delegaturach granicznych PZM lub bezpośrednio przez PZM Sklep. 
Nominalne ceny winietek na autostrady zagraniczne w walucie kraju są przeliczane na ceny w złotych ( PLN ) i zawierają usługę pośrednictwa sprzedaży (10.50 PLN z polskim 23% VAT). 

(Aktualizacja: Warszawa,03.02.2015)   

 

 


  

REKOMENDUJEMY BEZPIECZNE
POLISY TURYSTYCZNE

 

 
 
WARTA TRAVEL
 
ERV Europejskie
 
 

 

pusty koszyk