„Spółka PZM-Travel sp. z o.o. przeprasza spółkę Green-Zones  za naruszenie praw autorskich tej spółki polegające na bezprawnym skopiowaniu treści ze stron internetowych spółki Green-Zones , którym to działaniem została wyrządzona szkoda spółce Green-Zones ”.

 

 

 

 

 

PLAKIETKI EKOLOGICZNE DLA POJAZDÓW - AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE W EUROPIE
 

  Plakietki ekologiczne / Austria     Plakietki ekologiczne / Niemcy
       

 

Plakietka ekologiczna -  plakietka wjazdu do wyznaczonej strefy ekologicznej w Austrii, dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony, spełniających określone standardy w zakresie emisji gazów spalinowych zgodnie z przepisami austriackimi.czytaj więcej

    Plakietka ''Umweltzone''plakietka wjazdu do wyznaczonej strefy ekologicznej w  miastach w Niemczech, dla pojazdów spełniających określone standardy w zakresie emisji gazów spalinowych zgodnie z przepisami niemieckimi. czytaj więce
     
  Plakietki ekologiczne / Francja    Plakietki ekologiczne / Dania
     

Plakietka ekologiczna -  plakietka uprawniająca do wjazdu do francuskich miast objętych obowiązkiem posiadania plakietek ekologicznych. Aktualnie te miasta to: Paryż, Lyon, Lille, Grenoble. Lista miast będzie się z czasem poszerzać.czytaj więcej
 
  Plakietka ekologiczna -  plakietka uprawniająca do wjazdu do duńskich miast objętych obowiązkiem posiadania plakietek ekologicznych. Aktualnie te miasta to: Kopenhaga (Frederiksberg), Aalborg, Aarhus i Odense. czytaj więcej
 

  WINIETY DLA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH - AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE W EUROPIE         

  Winieta / Litwa     Winieta / Łotwa
       

Winieta litewska -  winieta uprawniająca do korzystania z płatnych dróg na Litwie (A1-A18) dla busów i autobusów kat. M2 i M3, oraz pojazdów towarowych i ich zestawów kat. N1 i N2 czytaj więcej

    Winieta łotewska -  winieta uprawniająca do korzystania z płatnych dróg na Łotwie dla pojazdów o łącznej masie powyżej 3t i przeznaczonych lub wykorzystywanych do przewozu ładunków   czytaj więcej
 Winieta / Rumunia    Winieta / Węgry
           

Winieta rumuńska -  winieta uprawniająca do korzystania ze wszystkich dróg w Rumunii dla pojazdów ciężarowych i autobusów (kat. od B- H) czytaj więcej

    Winieta węgierska -  winieta uprawniająca do korzystania z płatnych dróg na Węgrzech dla pojazdów ciężarowych do 3,5t i autobusów   czytaj więcej