SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA PO POLISY TURYSTYCZNE NA CZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ.
Oferujemy Państwu szeroki wybór ubezpieczeń. Stosownie do potrzeb naszych Klientów dobieramy odpowiednie ubezpieczenie, służąc pomocą i doświadczeniem.

Polisa Turystyczna to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych
i biznesowych. Ubezpieczenie może być zawierane w formie indywidualnej i rodzinnej oraz grupowej.

 

Standard można rozbudować o ubezpieczenia dodatkowe:

 • bagażu podróżnego
 • odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej ( np. narciarskie )
 • rezygnacji z imprezy turystycznej
 • przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
 • anulowania biletu lotniczego, autokarowego, promowego

Zawsze możesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb i poszerzyć je o ryzyka związane:

 • z wyczynowym uprawianiem sportu,
 • uprawianiem sportów zimowych,
 • sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka,
 • pracą fizyczną za granicą
 • następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych.

Jeśli ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachorujesz, ubezpieczyciel pokryje koszty Twojego transportu i leczenia zagranicznego!

GŁÓWNE ZALETY NASZYCH POLIS:

 • Ochrona przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych.
 • Szeroki zakres ubezpieczenia.
 • Elastyczność w konstruowaniu zakresu ubezpieczenia.
 • Możliwość rozszerzenia w przypadku uprawiania sportów „podwyższonego ryzyka”
 • Specjalne zniżki dla dzieci, młodzieży i studentów
 • Nr alarmowy czynny 24h
 • Minimum formalności
 • Ochrona na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą ! (SIGNAL IDUNA, WARTA, AXA)
 • Tylko dla naszych Klientów specjalne zniżki 10% i bonusy dla członkow PZM !

MOŻECIE PAŃSTWO ZAKUPIĆ POLISĘ ONLINE, KLIKAJĄC W PONIŻSZY BANER WYBRANEGO TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO.

                       

 

SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

ERGO

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

UNIQA
KUP ONLINE 10% zniżka kod: PZMTRAVEL10

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

WARTA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

 

 

System sprzedaży polisy Online drukuje wiarygodne i akceptowane polisy w całym świecie bez wymaganego podpisu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 849 69 04  (w godzinach pracy biura) lub mailowy na adres ubezpieczenia@pzm.pl

W biurze w Warszawie mogą Państwo ubezpieczyć się w następujących towarzystwach ubezpieczeniowych, którym udzielamy naszej rekomendacji!

 

 

   

 

     

 

Podczas podróży po krajach UE i EFTA zaleca się dodatkowo posiadanie karty EKUZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny, który potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w każdym państwie UE lub EFTA. Kartę taką mogą wyrobić osoby, które są uprawnione do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony i obejmuje tylko:

 • niezbędne i niezaplanowane leczenie
 • leczenie w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa
 • leczenie odbywa się na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz)

Jeżeli poniosłeś koszty leczenia w jednym z państw Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), możesz starać się o ich zwrot niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadałeś przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), czy też nie. Do wniosku o zwrot poniesionych kosztów należy załączyć obowiązkowo rachunek lub fakturę, oraz dokument potwierdzający opłacenie świadczeń. 

Należy jednak pamiętać, że w większości państw członkowskich UE/EFTA ubezpieczony ponosi część kosztów związanych z udzielonymi świadczeniami rzeczowymi i koszty te nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia (tzw. kwota współfinansowania).