LITWA - ZASADY POBORU OPŁAT DROGOWYCH

Od 21 sierpnia 2018 r. opłata za korzystanie z dróg pobierana jest w formie winiety elektronicznej.

Ruch autobusów (M2-M3), pojazdów ciężkich (N1-N3) i ich zestawy podlegają opłacie w formie winiety elektronicznej. Dostępne są winiety jednodniowe i siedmiodniowe.

Kategorie pojazdów:

1. Busy i autobusy:

M2 - jest to pojazd składający się z ośmiu siedzeń pasażerskich plus jedno siedzenie kierowcy i mający masę maksymalną nieprzekraczającą 5 ton

M3Pojazd składający się z więcej niż 22 miejsc pasażerskich plus jedno siedzenie dla kierowcy

2. Pojazdy towarowe i zestawy pojazdów:

N1Maksymalna masa nieprzekraczająca 3,5 tony (włącznie)

N2 - Maksymalna masa przekraczająca 3,5 tony, ale nieprzekraczająca 12 ton (włącznie)

PROCEDURA UZYSKANIA WINIETKI

PZM TRAVEL, zajmuje się pośrednictwem w zamawianiu litewskich winiet elektronicznych. 

Wystawiamy takze winiety dla niektórych pojazdów ciężarowych które wykonują transport okazjonalnie.
Do wystawienia winiety potrzebny będzie formularz zamówienia oraz opłata.
Zamówienia należy składać za pośrednictwem PZM SKLEP.

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA WINIETY LITEWSKIEJ

 

Ograniczona ilość winiet dostępna w PZM SKLEP - pozostałe kategorie winiet na zamówienie.