Carnet de passage en douane (CPD) 

    

Międzynarodowy dokument celny Carnet de Passages jest wydawany zgodnie z  postanowieniami Konwencji celnych (NY 1954, Geneva 1956) ujednoliconych przez Konwencję dotyczącą odprawy czasowej (Stambuł 1990) dla osób wyjeżdżający za granicę samochodem do lub przez terytorium państw - sygnatariuszy tej Konwencji.  

Karnet CPD jest dokumentem celnym obowiązkowym do czasowego bezcłowego wwozu pojazdów zarejestrowanych w Polsce do krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki, Australii i Nowej Zelandii. 

 


Dokument może być używany podczas kilkakrotnych podróży danego pojazdu do tych krajów w terminie ważności dokumentu czyli 1 roku, o ile przepisy danego kraju nie wskazują inaczej. 

Karnet CPD jest drukiem celnym i musi być przechowywany przez użytkownika wraz z dokumentami osobistymi (paszport, dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, karty kredytowe). CPD nie może być przekazywane innej osobie czy na inny pojazd. Dokument jest wystawiany na dany pojazd i osobę/firmę. Karnet musi być zgodny z dokumentami pojazdu i właściciela pojazdu/osoby podróżującej. Nieprawidłowe dane mogą spowodować problemy na granicach. Podczas ważności karnetu pojazd musi być używany tylko przez właściciela lub osobę upoważnioną przez niego i wymienioną na karnecie. Właściciel pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność prawną i celną za przekazanie pojazdu innej osobie. Karnet jest drukiem podlegającym zwrotowi do PZM-Travel przed upływem terminu ważności karnetu lub najpóźniej do 30 dni po tym terminie. 

Uwaga: Karnet nie pokrywa kosztów ubezpieczenia pojazdu.

Okres wydania druku CPD - 2-4 tygodnie od daty rozpoczęcia procedury. Karnet nie może być wydany wcześniej niż 4 tygodnie przed terminem ważności karnetu.  

Prosimy o zapoznanie się z  poniższymi dokumentami:

Informacje ogólne i zasady korzystania z CPD

Wniosek

Tabela opłat

 

Komplet  dokumentów należy przesłać pisemnie do biura na adres:

PZM-Travel Sp. z o.o. Ul. Madalińskiego 20 lok 3A, 02-513 Warszawa/ dotyczy: CPD
email: ewa.zakrzewska@pzm.pl