ESTONIA- ZASADY POBORU OPŁAT DROGOWYCH

Od 1 stycznia 2018 r. opłata za korzystanie z dróg dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t pobierana jest w formie winiety elektronicznej.

Winiety obowiązują na wszystkich drogach krajowych i regionalnych Łotwy.

Dostępne są winiety dzienne i tygodniowe dla kategorii C i E. Kategoria C to pojazdy ciężarowe i zestawy pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5t, ale jest nie większa niż 12t łącznie, natomiast kategoria E to pojazdy silnikowe o łącznej masie powyżej 12001 kilogramów i  przeznaczone lub  wykorzystywane w celu przewozu ładunków.

Pełna informacja o kategoriach i cenach znajduje się na stronie Użytkowników PZM INFO

PROCEDURA UZYSKANIA WINIETKI

PZM TRAVEL, zajmuje się pośrednictwem w zamawianiu estońskich winiet elektronicznych dla samochodów ciężarowych 3,5-12t.
Zamówienia należy składać wyłącznie za pośrednictwem PZM SKLEP.