FRANCUSKIE PLAKIETKI EKOLOGICZNE - CRIT'AIR

 

 

01.07.2016 wprowadzono we Francji plakietkę ekologiczną Crit’Air. Obowiązek jej posiadania wszedł w życie 01.01.2017 roku.
Od 01.04 2017 rok
u pojazdy niezarejestrowane we Francji zostały objęte obowiązkiem posiadania plakietki Crit’Air, jeśli chcą wjechać do następujących miast: Paryż, Lyon, Lille, Strasburg oraz Grenoble. Lista miast objętych obowiązkiem posiadania plakietki ekologicznej będzie się powiększać.

Francuskie strefy ekologiczne ZCR i ZPA

Strefy ekologiczne „ZCR“ - są stałymi strefami ekologicznymi, która zawsze obowiązują. Przeważnie wprowadzane są w centrum miasta, aby tam wykluczyć z ruchu stare i brudzące pojazdy.

PARYŻ - MAPA STREFY EKOLOGICZNEJ ZCR

GRENOBLE - MAPA STREFY EKOLOGICZNEJ ZCR

LYON - MAPA STREFY EKOLOGICZNEJ ZCR

LILLE - MAPA STREFY EKOLOGICZNEJ ZCR

STRASBURG - MAPA STREFY EKOLOGICZNEJ ZCR

 

Strefy ochrony powietrza "ZPA" nie są stałe i dotyczą wspólnot gminnych i aglomeracji. Ustalane są one albo dla aglomeracji  albo dla całych geograficznych obszarów. Te strefy obowiązują tylko w przypadku wyżu zanieczyszczenia powietrza. Oznacza to, że ograniczenia ruchu obowiązują tylko wtedy, jeśli określone granice emisji dla pyłów i tlenków azotu są przekroczone przez wiele dni

 

DOLINA ARVE - MAPA STREFY ZPA

GERS/AUCH - MAPA STREFY ZPA

GÓRNA SABAUDIA - MAPA STREFY ZPA

MAINE I LORA - MAPA STREFY ZPA

SABAUDIA/CHAMBERY - MAPA STREFY ZPA

TULUZA - MAPA STREFY ZPA

WANDEA/LA ROCHE-SUR-YON - MAPA STREFY ZPA

Wszystkie pojazdy niezależnie od kategorii, muszą posiadać naklejkę ekologiczną. Kara za brak jej brak będzie wahać się od 68 do 375 Euro.
Ekologiczne plakietki austriackie i niemieckie nie są akceptowane!


Plakietka dostęna jest w 6 kategoriach i kolorach w zależności od daty rejestracji pojazdu, efektywności energetycznej oraz ilości wydzielanych przez pojazd spalin. Obecnie do francuskich stref ekologicznych ZCR mogą wjeżdżać pojazdy wszystkich 6 kategorii Crit‘Air. W najbliższych latach jednak się to zmieni.

Paryż jako pierwszy spośród 10 francuskich stref ekologicznych już wykluczył z ruchu kategorię 5, więc w dni powszednie do strefy ekologicznej można wjeżdżać już tylko z winietami E, 1, 2, 3 i 4.


Pojazdy, które nie otrzymają winiety Crit’Air
Przy podawaniu daty pierwszej rejestracji Państwa pojazdu oraz typu pojazdu prosimy zwrócić uwagę, że pojazdy starsze z reguły nie mogą otrzymać plakietki Crit’Air. Winieta nie będzie wystawiana dla następujących typów pojazdów i dat rejestracji.

  • Samochody osobowe, które zarejestrowano przed 01.01.1997.
  • Pojazdów użytkowe < 3,5t, które zarejestrowano przed 01.10.1997.
  • Lekkie motorowe dwu-, trzy- i czterokołowce, które zarejestrowano przed 01.06.2000.
  • Ciężarówki i autobusy, które zarejestrowano przed 01.10.2001.

 

PROCEDURA UZYSKANIA PLAKIETKI W POLSCE

PZM TRAVEL, jako jedyne biuro w Polsce zajmuje się pośrednictwem w zamawianiu francuskich plakietek ekologicznych.
Do wystawienia plakietki potrzebny będzie, formularz zamówienia, skan  stałego dowodu rejestracyjnego (jpg lub pdf), o wielkości nie większej niż 200kb oraz opłata.
Zamówienia należy składać za pośrednictwem PZM SKLEP.

Koszt plakietki: 45,50 zł

Klient otrzymuje dwie faktury jedną w Euro od wystawcy plakietki, drugą w polskich złotych, za naszą uslugę pośrednictwa oraz koszty wysyłki.
Przewidywany czas oczekiwania do 30 dni. Czas ten może ulec zmianie – dokumenty przesyłane są do Francji i w zależności od ilości otrzymanych przez stronę francuską zamówień, naklejki mogą być wysłane w późniejszym czasie.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

ZAKUP PLAKIETKI