FRANCUSKIE PLAKIETKI EKOLOGICZNE - CRIT'AIR

01.07.2016 wprowadzono we Francji plakietkę ekologiczną Crit’Air. Obowiązek jej posiadania wszedł w życie 01.01.2017 roku.
Od 01.04 2017 rok
u pojazdy niezarejestrowane we Francji zostały objęte obowiązkiem posiadania plakietki Crit’Air, jeśli chcą wjechać do następujących miast: Paryż, Lyon, Lille, Strasburg oraz Grenoble. Lista miast objętych obowiązkiem posiadania plakietki ekologicznej będzie się powiększać.

Francuskie strefy ekologiczne ZCR i ZPA

Strefy ekologiczne „ZCR“ - są stałymi strefami ekologicznymi, która zawsze obowiązują. Przeważnie wprowadzane są w centrum miasta, aby tam wykluczyć z ruchu stare i brudzące pojazdy.

 

 

 

Strefy ochrony powietrza "ZPA" nie są stałe i dotyczą wspólnot gminnych i aglomeracji. Ustalane są one albo dla aglomeracji  albo dla całych geograficznych obszarów. Te strefy obowiązują tylko w przypadku wyżu zanieczyszczenia powietrza. Oznacza to, że ograniczenia ruchu obowiązują tylko wtedy, jeśli określone granice emisji dla pyłów i tlenków azotu są przekroczone przez wiele dni

 

 

 

Wszystkie pojazdy niezależnie od kategorii, muszą posiadać naklejkę ekologiczną. Kara za brak jej brak będzie wahać się od 68 do 375 Euro.
Ekologiczne plakietki austriackie i niemieckie nie są akceptowane!

 

 


Plakietka dostęna jest w 6 kategoriach i kolorach w zależności od daty rejestracji pojazdu, efektywności energetycznej oraz ilości wydzielanych przez pojazd spalin. Obecnie do francuskich stref ekologicznych ZCR mogą wjeżdżać pojazdy wszystkich 6 kategorii Crit‘Air. W najbliższych latach jednak się to zmieni.

Paryż jako pierwszy spośród 10 francuskich stref ekologicznych już wykluczył z ruchu kategorię 5, więc w dni powszednie do strefy ekologicznej można wjeżdżać już tylko z winietami E, 1, 2, 3 i 4.


Pojazdy, które nie otrzymają winiety Crit’Air
Przy podawaniu daty pierwszej rejestracji Państwa pojazdu oraz typu pojazdu prosimy zwrócić uwagę, że pojazdy starsze z reguły nie mogą otrzymać plakietki Crit’Air. Winieta nie będzie wystawiana dla następujących typów pojazdów i dat rejestracji.

  • Samochody osobowe, które zarejestrowano przed 01.01.1997.
  • Pojazdów użytkowe < 3,5t, które zarejestrowano przed 01.10.1997.
  • Lekkie motorowe dwu-, trzy- i czterokołowce, które zarejestrowano przed 01.06.2000.
  • Ciężarówki i autobusy, które zarejestrowano przed 01.10.2001.

 

 

PROCEDURA UZYSKANIA PLAKIETKI W POLSCE

PZM TRAVEL, jako jedyne biuro w Polsce zajmuje się pośrednictwem w zamawianiu francuskich plakietek ekologicznych.
Do wystawienia plakietki potrzebny będzie, formularz zamówienia, skan  stałego dowodu rejestracyjnego (jpg lub pdf), o wielkości nie większej niż 200kb oraz opłata.
Zamówienia należy składać za pośrednictwem PZM SKLEP.

Koszt plakietki: 110,00 zł


Przewidywany czas oczekiwania do 30 dni. Czas ten może ulec zmianie – dokumenty przesyłane są do Francji i w zależności od ilości otrzymanych przez stronę francuską zamówień, naklejki mogą być wysłane w późniejszym czasie.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

ZAKUP PLAKIETKI