WARTA TRAVEL ONLINE

Do wszystkich polis zawartych online TYLKO NA TYM LINKU  zostanie zastosowana zniżka 10% -
na wszystkie formy ubezpieczenia oraz na wszystkie kierunki wyjazdu.

CO NOWEGO W WARTA TRAVEL 2023 ?

 

 1. dodanie nowych usług assistance do zakresu podstawowego, bez dodatkowej składki:
 • przedłużenie ochrony o 48 godz. w wyniku np. strajku linii lotniczej itp.
 • pakiet Żywioły, koszty zakwaterowania do 5 dni i przedłużenie ochrony w wyniku lawiny, wulkanu lub tsunami
 • pakiet Pandemia, pokrycie kosztów izolacji i kwarantanny do 5 tys. zł
 • pakiet Asystent Domowy , pomoc w pracach domowych dla osoby poszkodowanej
 1. dodanie nowego ryzyka do zakresu dodatkowego:
 • pakiet Bezpieczny Dom z możliwością rozszerzenia polisy o ochronę ruchomości domowych na czas podróży do 20 tys
 • zniesienie udziału własnego w wynajmowanym pojeździe w wyniku kolizji drogowej
 1. nawet 2 000 000 zł sumy ubezpieczenia kosztów leczenia (możliwy wybór w pakiecie elastycznym);
 2. dodanie kamperów do wykazu pojazdów objętych ochroną oraz rozszerzenie ochrony o szkody parkingowe - modyfikacji ryzyka zniesienie udziału własnego w wynajętym pojeździe;
 3. modyfikacja definicji kraju stałego zamieszkania - kraj, w którym ubezpieczony zamieszkuje przez okres
  co najmniej jednego roku bezpośrednio poprzedzającego zawarcie umowy ubezpieczenia; krajem stałego zamieszkania nie jest kraj, w którym dana osoba przebywa w celu kształcenia się lub do którego jest oddelegowana do pracy – usunięcie zapisu o koncentracji życia prywatnego i zawodowego;
 4. modyfikacja rozszerzenia o sporty ekstremalne – w wykazie sportów ekstremalnych jest wspinaczka górska
  i trekking powyżej 3500 m. n.p.m – jednak zostały wyłączone z zakresu ochrony wszelkie wyprawy w Himalaje oraz do stref podbiegunowych;
 5. transport niemedyczny do 500 zł – pokrycie kosztów dojazdu do placówki medycznej w celu udzielenia pomocy medycznej i powrotu z placówki do miejsca zakwaterowania za granicą np. taxi, własny samochód, komunikacja miejska.

DLACZEGO KUPUJESZ WARTA TRAVEL PODCZAS WYJAZDU!

 - typowy produkt podróżny” ochrona w kraju i za granica niezależnie od celu wyjazdu, polisa ważna na terenie  całego świata, przez okres wskazany w polisie - nawet od zaraz po opłaceniu,
-  koszty leczenia i NNW nawet po alkoholu ( nie dotyczy OC )
- bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą,
- profesjonalna obsługa wyjeżdżających za granice – obsługa w języku polskim, przez całą dobę za pośrednictwem CAW - wystarczy jeden telefon,
- szeroki dostęp do placówek medycznych i lekarzy prywatnych,
- dowolny wybór sum ubezpieczenia przez klienta w odniesieniu do każdego ryzyka,
- choroby przewlekłe są w podstawowym zakresie - BEZ DOPŁATY
- koszty transportu do RP pokrywane są do wysokości kosztów usługi – BEZ LIMITU
- szeroki zakres świadczeń assistance - dostosowany do potrzeb klienta, obejmujący świadczenia nie oferowane przez inne towarzystwa m.in.
- odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu, zastępczy kierowca, opieka nad dziećmi, zastępstwo pilota/opiekuna imprezy,
- leczenie w kraju skutków urazów narciarskich - doraźna pomoc bezpośrednio po zdarzeniu na terytorium RP oraz kontynuacja leczenia w miejscu zamieszkania,
- rekompensata strat finansowych związanych z koniecznością odwołania przez ubezpieczonego – z przyczyn losowych- uczestnictwa w zagranicznej lub krajowej imprezie turystycznej
- anulowania biletu podróżnego, lotniczego lub hotelu
rabat 10% dla naszych klientów

OWU 2022 WARTA TRAVEL

KUP Z 10% RABATEM

W związku z aktualną sytuacją na świecie związaną z koronawirusem, przypominamy, że w produkcie Warta Travel:

 • w ramach zakresu podstawowego (kosztów leczenia i usług assistance):
 • Warta odpowiada m.in. za nagłe zachorowania – w tym również nagłe zachorowania wynikające z zarażenia się koronawirusem  (bez względu na to czy został ogłoszony stan epidemii); zachorowanie w związku z koronawirusem  będzie traktowane jako nagłe zachorowanie za granicą, a więc ubezpieczony może liczyć na pomoc medyczną do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia (max suma ubezpieczenia: 1 000 000 zł).  Co ważne – nie ma konieczności dokupowania dodatkowych rozszerzeń do podstawowego zakresu ubezpieczenia,*
 • pokrywane są koszty transportu Ubezpieczonego do kraju – zleconych przez lekarza prowadzącego – bez limitu sumy ubezpieczenia (do wysokości faktycznie poniesionych kosztów),
 • ubezpieczenie działa tylko za granicą, czyli jeżeli objawy chorobowe zostaną zaobserwowane dopiero po powrocie z podróży do Polski – nie będzie odpowiedzialności za koszty leczenia w Polsce (nawet wykupując dodatkowe ryzyko – kontynuacja leczenia w RP – to ubezpieczenie dotyczy jedynie kontynuacji leczenia powypadkowego, czyli związanego z nieszczęśliwym wypadkiem za granicą).
 • w ramach zakresu dodatkowego – ubezpieczenia kosztów odwołania podróży – zgodnie z OWU wystąpienie  koronawirusa w kraju, do którego zaplanowany był wyjazd, bez względu na to czy został ogłoszony stan epidemii czy nie, nie uprawnia do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów. Warta nie zwraca wydatków poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z podróżą,  jeżeli rezygnuje on z wyjazdu z powodu występowania koronawirusa.
  * Komunikat dla agentów 21 czerwca.2021
 • „Ubezpieczenie obejmuje również koszty leczenia i usługi assistance związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19 zaistniałym w trakcie podróży zagranicznej – w granicach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance określonej w umowie ubezpieczenia. Za koszty leczenia uważa się również wydatki poniesione na kwarantannę / izolatorium zalecone i zorganizowane przez służby medyczne danego kraju, w przypadku nagłego zachorowania na COVID-19 potwierdzonego dodatnim testem, jeśli uprzednio zarezerwowany pobyt nie może być wykorzystany bądź czas rezerwacji się zakończy w trakcie kwarantanny. WARTA nie odpowiada za koszty odosobnienia / kwarantanny osoby zdrowej z powodu zagrożenia zachorowaniem. )

Darmowe połączenia do Warty z całego świata

Koszt tradycyjnego połączenia z zagranicy do Polski może kosztować nawet 8 zł za minutę rozmowy. Teraz klienci Warty, chcąc skorzystać z pomocy medycznej z polisy Warta Travel, skontaktują się z konsultantem assistance za darmo. Wystarczy dostęp do WiFi. Dostęp do nowej funkcji możliwy jest przez smartfon za pośrednictwem strony https://wartatravel.eap.pl/ oraz aplikacji Messenger.