Kompleksowe ubezpieczenie PZU Auto

  • Szeroki zakres ochrony: wiele wariantów ubezpieczenia i opcji dodatkowych – możesz dopasować zakres ubezpieczenia do swoich potrzeb.
  • Samochód zastępczy.

Nowość

Sprawdzenie używanego auta przed jego zakupem (w ramach assistance – po zgłoszeniu szkody z PZU Pomoc w Drodze Super, bez względu na to czy po szkodzie auto zostało naprawione, sprzedane, oddane do kasacji).

  • Pomoc na drodze i sprawna obsługa szkody:

Dla kogo

Ubezpieczenie obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jego warunki, w tym zakres odpowiedzialności i jej ograniczenia, znajdziesz w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kiedy i jak możemy pomóc

Jeśli jesteś sprawcą wypadku, musisz naprawić wyrządzone szkody lub za nie zapłacić. Jeśli masz PZU Auto OC, nie musisz robić tego sam – to my wypłacimy odszkodowanie osobom poszkodowanym.

Odpowiadamy za szkody, które powstały podczas i w związku z:

  • ruchem pojazdu,
  • wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego,
  • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu lub
  • zatrzymaniem lub postojem pojazdu.

Za szkody odpowiadamy do wysokości sum gwarancyjnych, które wynoszą:

  • 5 210 000 euro dla szkód na osobie (jeśli np. w wypadku ktoś umrze lub zostanie ranny),
  • 1 050 000 euro dla szkód w mieniu (np. za uszkodzenie samochodu, barierki przy drodze lub płotu sąsiada). 

Ubezpieczeniem obejmujemy szkody, które są następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Pokrywamy koszty naprawy pojazdu, leczenia, renty lub odszkodowania za śmierć osób. 

OC jest ważne w Polsce, pozostałych państwach Unii Europejskiej, Andorze, Bośni i Hercegowinie, Czanogórze, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Serbii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Potrzebujesz szybkiego kontaktu z doradcą, aby kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń – 22 8496904 lub napisz do nas ubezpieczenia@pzm.pl

 

Możemy także ubezpieczyc Twoje auto w :