Tylko 382.5 pln

Rumunia 30-dniowa kategoria E

winieta elektroniczna
RO 30d E

Winieta 30 dniowa dla samochodu ciężarowego o masie powyżej 12t. o maksymalnie 3 osiach, kategoria E

Kategoria E jest przeznaczona dla samochodów ciężarowych o masie powyżej 12t. o maksymalnie 3 osiach. 
 

30-dniowa winietka ważna jest od wyznaczonej daty rozpoczęcia plus 29 kolejnych dni ( łącznie 30 kolejnych dni kalendarzowych).
 

Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestracyjny pojazdu i datę ważności winiety.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie daty początkowej,  numeru rejestracyjnego, numeru nadwozia (VIN) oraz kraju zarejestrowania pojazdu.

Winieta może być wystawiona maksymalnie 30 dni przed planowanym wyjazdem.

Przejazd autostradami i pozostałymi drogami jest płatny w formie winietek.