AUSTRIACKA PLAKIETKA STREFY EKOLOGICZNEJ

 

PROCEDURA OTRZYMYWANIA  - DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH


Wraz z narastającym z roku na rok ruchem samochodowym, a co za tym idzie zwiększeniem zanieczyszczenia powietrza spalinami, Austria - wzorem Niemiec – wprowadza plakietki ekologiczne dla ciężarówek.

Od 1 stycznia 2015 roku pojazdy wszystkie pojazdy zarejestrowane jako pojazdy ciężarowe i wszystkie ciągniki siodłowe, które będą poruszać się po następujących terenach Austrii: Wiedeń oraz miasta Dolnej Austrii, Styrii i Burgendlandii, będą musiały posiadać austriackie plakietki ekologiczne wskazujące klasy emisji spalin (EURO), brak plakietki określającej klasę emisji spalin będzie karany mandatem w wysokości od 2180 EUR.

Nasza usługa w kraju polega pośredniczeniu w zakupie plakietek w Austrii dla pojazdów powyżej 3,5 tony.

- zbieramy zamówienia na plakietkę w postaci wypełnionego formularza drogą elektroniczną
- zbieramy kopie dowodu rejestracyjnego pojazdu
- zbieramy dokumenty dodatkowe potwierdzające przynależność  pojazdu do klasy emisji spalin Euro

- scany dokumentów prosimy przesyłać oddzielnie dla każdego pojazdu ( w jednym pliku dowód i certyfikat) o rozmiarze nie większym niż 1 MB.
- przyjmujemy należności za plakietkę w złotych polskich - gotówką w biurze lub przelewem na rachunek bankowy

 

Cena plakietki: 185,50 zł

Otrzymaną dokumentację przesyłamy - do Wiednia, gdzie przed wystawieniem plakietki wnioski są ponownie sprawdzane.

Błędne wypełnienie wniosku (uwaga na VIN i nr rejestracyjny) przez zamawiającego może spowodować odmowę wystawienia plakietki!

Plakietkę należy przykleić zgodnie z ww. rysunkiem. Plakietka wydawana jest jednorazowo i jest ważna bezterminowo dla konkretnego pojazdu (VIN).

Plakietki wraz z fakturą - w PLN - przesyłamy pod wskazany adres korespondencyjny (kurier) lub przekazujemy do rąk w biurach PZM.

Termin realizacji uzyskania plakietki to od 14 do 21 dni od daty wpłaty należności na rachunek. Ze względu na okres świąteczny czas realizacji jest wydłużony o kolejne 2 tygodnie.

Prosimy o wcześniejsze planowanie zamówienia plakietki !

Aby zakupić austriacką plakietkę ekologiczną prosimy dokonać transakcji przez PZM Sklep.