Tylko 58 pln

Słowenia 7dni motocykl

winieta elektroniczna
SLO 7D MOTOR

Kategoria 1 - winietka 7dniowa  dla motocykli

e-winieta, potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone jako dokument PDF

Winietka edycji 2023 ważna jest do 30 listopada 2023

Winieta jest ważna od godziny 0:00 dnia zaznaczonego/przedziurkowanego włącznie przez kolejnych 6 dni kalendarzowych do godziny 24:00 (łącznie 7 dni) np. 12 lipiec -18 lipiec

Wykaz płatnych dróg – mapa

Winietka obowiązuje na  drogi ekspresowe oraz autostrady na Słowenii dla pojazdów jednośladowych..

UWAGA: konieczne jest podanie daty rozpoczęcia ważności każdej zamówionej winiety, numeru rejstracyjnego pojazdu oraz kraju zarejestrowania pojazdu.