Tylko 315 pln

LT- opłata 7dniowa N1 o 4 i więcej osiach


winieta elektroniczna
LT N1 7D o 4 lub więcej osiach

Litwa - 7 dniowa winieta dla pojazdów ciężarowych, do 3.5t, kat. N1 o 4 i więcej osiach.

Winietka- ważna jest przez okres 7 dni, licząc od dnia wskazanego przez klienta w chwili zakupu włącznie z tym dniem,
e - Winieta dla pojazdów kat. N1. Pojazdy ciężarowe i zestawy pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5t łącznie o 4 lub więcej osiach.

Od 21 sierpnia 2018 r. opłata za korzystanie z dróg pobierana jest w formie winiety elektronicznej.

 

otwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestarcyjny pojazdu i datę ważności winiety.

* Realizacja zamówienia możliwa tylko dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

 

Mapa płatnych dróg