Tylko 95 pln

Upoważnienie PZM - 30 dni


UPO 1MC

Polski Związek Motorowy wystawia dokument Upoważnienia dla kierowców wyjeżdżających zagranicę pożyczonym pojazdem lub pojazdem, którego właścicielem jest firma leasingowa, lub bank.

Dokument Upoważnienia wystawiany przez PZM  jest uznawany przez większość służb granicznych i policji w Europie. W niektórych krajach posiadanie upoważnienia do prowadzenia pożyczonego pojazdu, zwłaszcza pojazdów firmowych lub leasingowanych, jest wręcz wymagane i określone prawnie. Upoważnienie zawiera dane osób i pojazdu i sporządzany jest w 3 językach (angielski, niemiecki i francuski) według wzorca zatwierdzonego przez FIA, Międzynarodowej Organizacji Turystycznej (AIT) i siostrzanych organizacji motorowych w większości krajów europejskich. Dokument PZM jest traktowany i uznawany przez kluby i służby zagraniczne jak druk urzędowy. Dodatkowo wystawiana jest też wersja w jęz. węgierskim

Więcej informacji i wykaz państw europejskich, które wymagają  zgody właściciela (upoważnienia) na czasowe użytkowanie pojazdu , znajdziesz na stronie

Upoważnienie nie jest dokumentem elektronicznym.


Pełnomocnictwo ważane jest 30 dni od wskazanej daty. 

W celu uzyskania dokumentu Upoważnienia - drogą KORESPONDENCYJNĄ prosimy o bezpieczne dostarczenie zmodyfikowanej kopii oryginalnej dokumentacji w wielkości 120%(*1)-  w panelu Użytkownika ( po zalogowaniu ) - Moje Pliki
Do wystawienia upoważnienia na pojazd  niezbędne jest dostarczenie kompletu dokumentów. Wnioskodawca zgadza się na dostarczenie dokumentacji na własną odpowiedzialność. Brak dostarczenia pełnej dokumentacji jest jednoznaczny z niezrealizowaniem Zamówienia.

W przypadku samochodów prywatnych potrzebne są:

  • wypełniony i podpisany przez właściciela pojazdu formularz pełnomocnictwa
  • skan dowodu rejestracyjnego pojazdu z ważnym badaniem technicznym ( dane zawarte w dokumencie sa wyłacznie do weryfikacji a nie do przetwarzania )
  • skan dowodu osobistego właściciela, w przypadku nowych dowodów osobistych wymagane jest prawo jazdy właściciela, niezbędne do potwierdzenia podpisu z formularza ( dane zawarte w dokumencie sa wyłacznie do weryfikacji a nie do przetwarzania )
  • skan dowodu osobistego osoby upoważnionej ( dane zawarte w dokumencie sa wyłacznie do weryfikacji a nie do przetwarzania )

W przypadku samochodów firmowych potrzebne są:

  • formularz pełnomocnictwa podpisany przez osobę upoważnioną do dysponowania majątkiem firmy lub uprawnionego pełnomocnika zarządu, wraz z pieczątką firmowa ( numer KRS ) i imienną.
  • skan dowodu rejestracyjnego pojazdu ( dane zawarte w dokumencie sa wyłacznie do weryfikacji a nie do przetwarzania )
  • skan dowodu osobistego osoby upoważnionej ( dane zawarte w dokumencie sa wyłacznie do weryfikacji a nie do przetwarzania )
  • KRS aktualny z ostatnich 3-miesięcy

* Jeśli pojazd jest leasingowany to potrzebna jest dodatkowo zgoda leasingodawcy na leasingobiorcę do użytkowania pojazdu zagranicą.

*1 Podstawa prawna: Nowelizacja ustawy o dokumentach publicznych z 22 listopada 2018 r. ( Dz.U.poz. 53 )