Upoważnienie - pożyczony pojazd


  

Polski Związek Motorowy wystawia dokument Upoważnienie PZM dla kierowców wyjeżdżających zagranicę pożyczonym pojazdem lub pojazdem, którego właścicielem jest osoba prywatna, firma, firma leasingowa lub bank.

Dokument Upoważnienie PZM wystawiany przez PZM  jest uznawany przez większość służb granicznych i policji w Europie. W niektórych krajach posiadanie upoważnienia do prowadzenia pożyczonego pojazdu, zwłaszcza pojazdów firmowych lub leasingowanych, jest wręcz wymagane i określone prawnie w przepisach drogowych dla właściwego kraju.

Przypominamy jak stanowią przepisy Kodeksu drogowego nt. jazdy pojazdem, którego użytkownik nie jest właścicielem, w naszym kraju:

Art.71 pkt. 5a "W przypadku, gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu, o którym mowa w pkt.5, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo".

Dokument Upoważnienie PZM wystawianego przez PZM zawiera dane osób i pojazdu i sporządzany jest w 3 językach (angielski, niemiecki i francuski) według wzorca zatwierdzonego przez FIA, Międzynarodowej Organizacji Turystycznej (AIT) i siostrzanych organizacji motorowych w większości krajów europejskich.  Dokument Upoważnienie PZM jest traktowany i uznawany przez kluby i służby zagraniczne jak druk urzędowy. W biurach PZM można uzyskać także upoważnienie w języku węgierskim, kótre wymagane jest na terytorium Węgier.

PROCEDURA NABYCIA W BIURZE PZM

Do wystawienia Upoważnienia na pojazd, którego właścicielem jest osoba prywatna, niezbędne jest dostarczenie kompletu dokumentów, koniecznych do potwierdzenia danych osobowych i pojazdu:

  • wypełniony i podpisany własnoręcznie przez właściciela pojazdu Druk Formularz pełnomocnictwa w JPEG lub PDF
  • skan dowodu rejestracyjnego pojazdu ( dane zawarte w dokumencie sa wyłacznie do weryfikacji a nie do przetwarzania ) w JPEG lub PDF kopia 120% do wglądu
  • skan dowodu osobistego właściciela, w przypadku nowych dowodów osobistych wymagane jest prawo jazdy właściciela, niezbędne do potwierdzenia podpisu z formularza ( dane zawarte w dokumencie sa wyłacznie do weryfikacji a nie do przetwarzania ) w JPEG lub PDF - lub kopia 120% do wglądu
  • skan dowodu osobistego osoby upoważnionej ( dane zawarte w dokumencie sa wyłacznie do weryfikacji a nie do przetwarzania ) w JPEG lub PDF - lub kopia120% do wgladu

W przypadku samochodów firmowych potrzebne są:

  • formularz pełnomocnictwa wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do dysponowania majątkiem firmy lub uprawnionego pełnomocnika zarządu, wraz z pieczątką firmową z numerem KRS i pieczątką  imienną, druk w w JPEG lub PDF
  • skan dowodu rejestracyjnego pojazdu ( dane zawarte w dokumencie są wyłacznie do weryfikacji a nie do przetwarzania ) w JPEG lub PDF - lub kopia 120% do wglądu
  • skan dowodu osobistego osoby upoważnionej (dane zawarte w dokumencie są wyłącznie do weryfikacji a nie do przetwarzania ) w JPEG lub PDF - lub kopia120% do wglądu
  • KRS aktualny z ostatnich 3-miesięcy

* Jeśli pojazd jest leasingowany lub wypożyczany to potrzebna jest dodatkowo pisemna zgoda leasingodawcy ( bank) na leasingobiorcę/ wypożyczającego/ dysponenta pojazdu w firmie.

W celu uzyskania dokumentu Upoważnienia - drogą KORESPONDENCYJNĄ prosimy o złożenie Zamówienia w PZM Sklep  - Zamów Upoważnienie PZM 
oraz bezpieczne dostarczenie kopii zmodyfikowanego oryginału dokumentacji  w wielkości 120%-  w panelu Użytkownika ( po zalogowaniu ) - Moje Pliki
 

Biura wystawiające dokument :

Upoważnienia PZM  wystawia biuro PZM Travel w Warszawie ul. Madalińskiego 20 lok 3A oraz wybrane jednostki PZM na terenie Polski. 
W celu uzyskania dokumentu - prosimy o bezpośredni kontakt z konkretnym biurem PZM -
https://pzm.pl/spolki

 

Cennik obowiązuje od 27.06.2023r. :

14 dni

65,00 PLN

30 dni

95,00 PLN

90 dni

115,00 PLN

Dodatkowa opłata za wydanie wersji węgierskiej  wystawianego w biurze  -  12,30 zł.


Upoważnienie PZM jest wystawiane na zunifikowanym druku w 3 oficjalnie uznawanych językach w Europie (angielski, niemiecki i francuski )  oraz za dodatkową opłatą - osobna wersja węgierska.

Państwa, które wymagają  zgody właściciela (upoważnienia) na użytkowanie pojazdu:

Albania upoważnienie  wystawione przez  PZM
Austria upoważnienie  wystawione przez  PZM
Belgia upoważnienie  wystawione przez  PZM
Białoruś pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona na jęz.
białoruski lub rosyjski i poświadczona notarialnie
Bośnia i Hercegowina upoważnienie  wystawione przez  PZM
Bułgaria pisemna zgoda właściciela pojazdu, upoważnienie przetłumaczona 
na jęz.bułgarski i poświadczone notarialnie/ upoważnienie PZM
Chorwacja upoważnienie  wystawione przez  PZM
Czarnogóra upoważnienie  wystawione przez  PZM
Czechy upoważnienie  wystawione przez  PZM
Dania upoważnienie  wystawione przez  PZM
Estonia upoważnienie  wystawione przez  PZM
Finlandia upoważnienie  wystawione przez  PZM
Francja upoważnienie  wystawione przez  PZM
Grecja upoważnienie  wystawione przez  PZM
Hiszpania upoważnienie  wystawione przez  PZM
Holandia upoważnienie  wystawione przez  PZM
Litwa upoważnienie  wystawione przez  PZM
Luksemburg upoważnienie  wystawione przez  PZM
Łotwa upoważnienie  wystawione przez  PZM
Macedonia upoważnienie  wystawione przez  PZM
Mołdawia pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona notarialnie, przetłumaczona na język mołdawski (rumuński) lub rosyjski
Niemcy upoważnienie  wystawione przez  PZM
Norwegia upoważnienie  wystawione przez  PZM
Portugalia upoważnienie  wystawione przez  PZM
Rosja pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona
na jęz.rosyjski i poświadczona notarialnie
Rumunia upoważnienie  wystawione przez  PZM
Serbia upoważnienie  wystawione przez  PZM
Słowacja upoważnienie  wystawione przez  PZM
Słowenia upoważnienie  wystawione przez  PZM
Szwajcaria upoważnienie  wystawione przez  PZM
Szwecja upoważnienie  wystawione przez  PZM
Turcja upoważnienie  wystawione przez  PZM
Węgry upoważnienie  wystawione przez  PZM w wersji węgierskiej
Ukraina pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona na jęz.ukraiński, 
poświadczona przez notariusza.
Wlk.Brytania upoważnienie  wystawione przez  PZM
Włochy upoważnienie  wystawione przez  PZMAktualizacja 27.06.2023