Tylko 130.00 pln

Upoważnienie PZM - 6 miesięczne


Polski Związek Motorowy wystawia dokument pełnomocnictwa dla osób wyjeżdżających zagranicę pożyczonym pojazdem, który zawiera dane osób i pojazdu. Niniejszy dokument jest zatwierdzony przez Międzynarodową Organizację Turystyczną (AIT) i siostrzane organizacje motorowe w większościkrajów europejskich. 
Dokument ten jest uznawany przez większość służb granicznych i policji w Europie. W niektórych krajach jest wręcz wymagany np. w Bośni i Hercegowinie, Czechach, Finlandii, Słowenii, na Węgrzech (obowiązuje wyłącznie wzór wersji węgierskiej,którą można otrzymać w PZM). 

Pełnomocnictwo ważne 6 miesięcy od daty wystawienia.

Dokument wystawiany w jęz. angielskim, niemieckim francuskim oraz węgierskim. 

W celu uzyskania dokumentu upoważnienia prosimy o przesłanie e-mailem ( sklep@pzmtravel.com.pl ) następujacych dokumentów:

- wypełniony i podpisany przez właściciela pojazdu formularz pełnomocnictwa ( formularz pełnomocnictwa
- scan dowodu rejestracyjnego pojazdu 
- scan dowodu osobistego właściciela, w przypadku nowych dowodów osobistych wymagane jest prawo jazdy właściciela, niezbędne do potwierdzenia podpisu z formularza
- scan dowodu osobistego osoby upoważnionej

W przypadku samochodów firmowych dodatkowo potrzebne są: 
- upoważnienie z firmy z pieczątką firmową i podpisem właściciela firmy wpisanym w KRS upoważnionym do reprezentowania firmy zgodnie z zapisani w KRS
- KRS  aktualny z ostatnich 3-miesięcy