Tylko 38 pln

Rumunia 10-dniowa kategoria A

winieta elektroniczna
RO 10d A

Winieta  10-dniowa dla samochodu osobowego do 3.5 t kat A

Kategoria A jest przeznaczona dla samochodów osobowych  o maksymalnej masie do 3,5 tony.

10-dniowa winietka ważna jest od wyznaczonej daty rozpoczęcia plus 9 kolejnych dni ( łącznie 7 kolejnych dni kalendarzowych).

Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestracyjny pojazdu i datę ważności winiety.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie daty początkowej,  numeru rejestracyjnego, numeru nadwozia (VIN) oraz kraju zarejestrowania pojazdu.

Winieta może być wystawiona maksymalnie 30 dni przed planowanym wyjazdem.

Przejazd autostradami i pozostałymi drogami jest płatny w formie winietek.