Tylko 58 pln

Rumunia 1-dniowa kategoria B

winieta elektroniczna
ro 1dzien A

Winietka jednodniowa dla samochodów do transportu towarów do 3,5 t i ważna jest tylko jeden dzień kalendarzowy.

W praktyce oznacza to, że winietka ważna jest od godziny 0:00 do godziny 23:59 konkretnego dnia lub od godziny wystawienia do godziny, 23:59.

Kategoria B jest przeznaczona dla samochodów do transportu towarów o maksymalnej masie do 3,5 tony.

Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestracyjny pojazdu i datę ważności winiety.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie daty początkowej,  numeru rejestracyjnego, numeru nadwozia (VIN) oraz kraju zarejestrowania pojazdu.

Winieta może być wystawiona maksymalnie 30 dni przed planowanym wyjazdem.

Przejazd autostradami i pozostałymi drogami jest płatny w formie winietek.