GAZ-LPG

Samochody zasilane gazem płynnym (LPG)


Gaz płynny (LPG) jest popularny w Europie jako paliwo samochodowe. Jest sprzedawany pod różnymi nazwami, z których najpopularniejsze to: LPG, GPL, Autogas i Plyn.

Holandia, Belgia, Włochy i Francja posiadają bardzo rozbudowaną sieć stacji sprzedających LPG. Nie ma ograniczeń odnośnie przewozu samochodów zasilanych gazem promami, jednak zawsze lepiej się upewnić, czy przewoźnik promowy zezwala na ich przewóz. Wyjątkiem jest Eurotunnel, gdzie przewoźnik nie zezwala na transport samochodów z instalacją gazową, lub zasilanych innym alternatywnym paliwem.
Wyróżnia się 3 systemy paliwowe. W niektórych krajach wszystkie 3 są używane.

Wszystkie kraje europejskie, za wyjątkiem Holandii, części Niemiec i Francji korzystają z przyłączy (końcówek) włoskich takich jakie stosuje się w Polsce.
W przypadku końcówki typu holenderskiego można zaopatrzyć się w adaptor, który pozwala na napełnianie zbiorników z dystrybutorów z końcówką typu holenderskiego (adaptory można nabyć w niektórych stacjach autogazu). Również większość stacji posiadająch dystrybutory z końcówką holenderską dysponuje adaptorami pozwalającymi na tankowanie gazu do zbiorników mających przyłącza typu włoskiego. 
(źródło:  Polska Organizacja Gazu Płynnego - lipiec 2003)

 
W razie problemów można skorzystać z pomocy lokalnego kierowcy. Jakość paliwa jest zróżnicowana, ale standard europejski dopuszcza 4 różne gatunki LPG oparte na komponentach naturalnych.

Uwaga: niektóre parkingi, zwłaszcza we Francji i Włoszech stosują ograniczenia odnośnie parkowania samochodów z napędem na gaz. Istnieją również ograniczenia dotyczące przejazdu niektórymi tunelami.  

Najczęściej używane końcówki

Połączenie bagnetowe
"Dutch"

Nipel
"Italian" 

Wlot
ACME

Zastosowanie w krajach:

Wielka Brytania
Holandia
Francja
Niemcy (część kraju)
Szwajcaria
Włochy
Polska
kraje Skandynawskie
Portugalia
Niemcy (część kraju)
Austria
Belgia
Irlandia


Szczegółowe informacje na temat zakupu i montażu końcówek do wlewu gazu można uzyskać pod adresem: www.elpigaz.com.pl
Adresy stacji w Europie sprzedających LPG znajduja sie na stronach klubowych.