Zwierzęta


Od 1 października 2004 obowiązuje rozporządzenie nr 998/2003/WE, dotyczące przewozu zwierząt domowych o charakterze niehandlowym. Lekarze weterynarii zostali upoważnieni do wydawania paszportów dla zwierząt. Wszystkie psy, koty i fretki muszą posiadać paszport i znak identyfikacyjny w postaci mikroczipu lub  czytelnego tatuażu wykonanego przed lipcem 2011r. Tatuaże nie są akceptowane przez Irlandię, Maltę i Wielka Brytanię. W tych krajach uznawane sa tylko mikroczipy. Paszport wydawany jest zwierzęciu, które posiada aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie. Przy wyjeździe do Finlandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii lub na Maltę, towarzyszące w podróży zwierzę musi również zostać poddane badaniu i ewentualnemu leczeniu przeciwko tasiemcowi. Lekarz, przed  wystawieniem paszportu musi mieć wynik badań zwierzęcia i adnotacje z tego wyniku wpisuje do paszportu.  Osoby ubiegające się o wydanie paszportu dla przewożonych zwierząt będą mogły uzyskać informacje o miejscach wydawania paszportów w okręgowych izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz powiatowych inspektoratach weterynarii.

Informacje o lecznicach, w których będą wydawane paszporty dla psów, kotów i fretek są też zamieszczone na stronach internetowych Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii: 
www.vetpol.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=41

www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=28&kat_id=1507