Tylko 88.00 pln

Upoważnienie PZM - 3 miesięczne


Polski Związek Motorowy wystawia dokument Upoważnienia dla kierowców wyjeżdżających zagranicę pożyczonym pojazdem lub pojazdem, którego właścicielem jest firma leasingowa, lub bank.

Dokument Upoważnienia wystawiany przez PZM  jest uznawany przez większość służb granicznych i policji w Europie. W niektórych krajach posiadanie upoważnienia do prowadzenia pożyczonego pojazdu, zwłaszcza pojazdów firmowych lub leasingowanych, jest wręcz wymagane i określone prawnie. Upoważnienie zawiera dane osób i pojazdu i sporządzany jest w 3 językach (angielski, niemiecki i francuski) według wzorca zatwierdzonego przez FIA, Międzynarodowej Organizacji Turystycznej (AIT) i siostrzanych organizacji motorowych w większości krajów europejskich. Dodatkowo wystawiana jest też wersja w jęz. węgierskim


Pełnomocnictwo ważane jest 3 miesiące od wskazanej daty. 
W celu uzyskania dokumentu upoważnienia prosimy o przesłanie e-mailem (obsluga.sklep@pzm.pl) następujacych dokumentów jako załączniki:

Do wystawienia upoważnienia na pojazd, którego właścicielem jest osoba prywatna, niezbędne jest dostarczenie kompletu dokumentów:

  • wypełniony i podpisany przez właściciela pojazdu formularz pełnomocnictwa
  • skan dowodu rejestracyjnego pojazdu
  • skan dowodu osobistego właściciela, w przypadku nowych dowodów osobistych wymagane jest prawo jazdy właściciela, niezbędne do potwierdzenia podpisu z formularza
  • skan dowodu osobistego osoby upoważnionej

W przypadku samochodów firmowych potrzebne są:

  • formularz pełnomocnictwa podpisany przez osobę upoważnioną do dysponowania majątkiem firmy lub uprawnionego pełnomocnika zarządu, wraz z pieczątką firmowa i imienną.
  • skan dowodu rejestracyjnego pojazdu
  • KRS aktualny z ostatnich 3-miesięcy
  • skan dowodu osobistego osoby upoważnionej