D2 - powiatowa, opłata roczna

Tylko 196.00

D2 - opłata roczna, e-winieta

Tylko 777.50

D2 - opłata miesięczna, e-winieta

Tylko 189.50

D2- opłata 10dniowa, e-winieta

Tylko 142.50