Tylko 56 pln

A11 Karawanken tunel

winieta elektroniczna
a 11 k

Karawanken A11 - kierunek Słowenia

Przejazd jednokrotny, opłata elektroniczna

 Elektroniczna opłata odcinkowa pozwala kierowcom na szybki przejazd przez miejsce poboru opłaty - bez zatrzymywania się.

Opłata obowiązuje dla konkretnego numeru rejestracyjnego na wybranym odcinku .

Data ważności: od w dnia wystawienia (zarejestrowania pojazdu w systemie) do wykorzystania przez cały rok.

Opłata jednokrotnego przejazdu na trasie Austria -Słowenia ( opłata odcinkowa jest opłata dodatkową - niezależna od winiety )

68 pln
80 pln