Tylko 67 pln

Austria - opłata 1dniowa - pojazdy do 3,5 t

winieta elektroniczna
A1

Numery rejestracyjne pojazdu należy wpisywać bez spacji. Niemieckie i austriackie numery rejestracyjne prosimy podawać z myślnikami zamiast hologramów zgodnie z dowodem rejestracyjnym pojazdu.

Winietka ważna  1 dzień od godziny 0:00 do godziny 23:59  konkretnego dnia lub od godziny wystawienia do godziny 23:59.  Wchodzi do sprzedaży  od  dnia 1 grudnia 2023

Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestracyjny pojazdu i datę ważności winiety.

Kupując u nas nie ma karencji 18 dniowej. 

 Winietka na drogi ekspresowe oraz autostrady w Austrii dla pojazdów wielośladowych do maksymalnego dopuszczalnego ciężaru całkowitego 3,5 t oraz pojazdów kempingowych do 3,5 t. Maksymalny dopuszczalny cieżar całkowity (mdcc) jest umieszczony w dowodzie rejestracyjnym. Winietki obowiązują na drogach: 

Mapa płatnych dróg